Yüksek büyüme borç yükünü azalttı

Türkiye'nin borç stoku tutar olarak artarken, Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranlandığında ise gerileme gösterdi. Türkiye'nin 2002-2005 yılları arasındaki toplam dış borç stoku 39.7 milyar dolar, iç borç stoku da 90.7 milyar dolar arttı.


Büyütmek için tıklayınız

ANKARA - Türkiye'nin borç stoku tutar olarak artarken, Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranlandığında ise gerileme gösterdi. Türkiye'nin 2002-2005 yılları arasındaki toplam dış borç stoku 39.7 milyar dolar, iç borç stoku da 90.7 milyar dolar arttı.
Buna karşın aynı dönemde dış borç stokunun GSMH'ye oranı yüzde 77.5'ten yüzde 46.9'a, iç borç stokunun da yüzde 54,5'ten yüzde 50.3'e indi. 2002 yılında 130.4 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam dış borç stoku, 2005 yılı sonu itibarıyla 170.1 milyar dolara yükseldi. Buna göre dış borç stokunda 39.7 milyar dolar artış yaşandı. Toplam dış borcun Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranında ise tersi bir durum gözlendi ve 2002 yılında yüzde 77.5 olan oran, 2005 yılı sonu itibarıyla yüzde 46.9'a geriledi.
IMF'ye 12 milyar dolar
Buna göre, Türkiye'nin borç yükü son üç yılda 30.6 puan azaldı. Türkiye'nin dış borç stoku 2003'te 145.8 milyar dolar, 2004 yılında da 161.9 milyar dolar olmuştu. Bu rakamların GSMH'ye oranı ise sırasıyla yüzde 57.1 ve yüzde 50.4 idi. Konsolide bütçe iç borç stokunda da 2002-2005 yılları arasındaki dönemde 90.7 milyar dolar artış yaşandı.
Türkiye'nin 2002 yılı itibarıyla 91.7 milyar dolar olan konsolide bütçe iç borç stoku, 2005 yılı sonu itibarıyla 182.4 milyar dolara çıktı. Ancak, iç borç stokunun milli gelire oranına bakıldığında, 2002 yılında bu oran yüzde 54.5 iken 2005 yılında yüzde 50.3'e kadar indi. Böylece Türkiye'nin iç borç yükü de üç yıllık süre içinde 4.2 puan gerilemiş oldu. Bu arada, Türkiye'nin hem iç hem dış borç stokundaki artış, 2002-2005 yılları arasında hız kesti.
Öte yandan Türkiye'nin Dünya Bankası'na 6 milyar dolar, IMF'ye ise yaklaşık 12 milyar dolarlık borcu bulunuyor.