'Yüksek büyüme sürdürülecek'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Planlama Kurulu (YPK) toplantısında yaptığı konuşmada, hazırlanan dokuzuncu Kalkınma Planı'nda gayrı safi yurtiçi hasılanın...

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Planlama Kurulu (YPK) toplantısında yaptığı konuşmada, hazırlanan dokuzuncu Kalkınma Planı'nda gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 690 milyar dolar, kişi başına düşen gelirin ise 8 bin 723 dolar seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü, ancak kendi hedefinin GSYH'da 750 milyar dolar, kişi başına düşen milli gelirde ise 10 bin dolara çıkarılması olduğunu söyledi.
2007-2013 döneminde istikrarlı yüksek büyüme ortamının sürdürülmesinin sağlanacağını ve ilk defa yedi yıllık kalkınma planı yapıldığını dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede, ekonomimizin yıllık ortalama yüzde 6.5 oranında büyümesi ve yine her yıl ortalama 620 bin civarında insanımıza iş imkânı sağlanması hedeflenmektedir. Tarımda çalışanların toplam istihdam içindeki payının yüzde 29'dan, yüzde 19'a inmesi beklenmektedir. 2005 yılında Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 35'i olan satın alma gücü paritesine göre milli gelirin dönem sonunda yüzde 52.5 olması, enflasyonun yüzde 3'e inmesi, ihracatımızın 214 milyar dolara çıkması, turizm gelirlerimizin 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor."
İnternet kullanıcı oranı yüzde 60 olacak
Başbakan Erdoğan, "Okullaşma oranları, okul öncesinde yüzde 50'ye, yükseköğretimde yüzde 48'e yükselecek. AR-GE harcamalarının milli gelire oranı yüzde 2'ye, araştırmacı sayısı 80 bine çıkacak. İnternet kullanıcı oranı yüzde 60'a yükselecektir" dedi.
Bu arada Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı kurulmasını öngören yasa tasarısı da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.