Yüksek büyümeye 5 yıl daha devam

Türkiye'nin son yıllarda tutturduğu yüksek büyüme hızını, önümüzdeki 5 yılda da devam ettirmesi ve yıllık ortalama 7.2 oranında büyümesi öngörülüyor.

İSTANBUL - Türkiye'nin son yıllarda tutturduğu yüksek büyüme hızını, önümüzdeki 5 yılda da devam ettirmesi ve yıllık ortalama 7.2 oranında büyümesi öngörülüyor. OECD verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de gelecek yıl enflasyonun yüzde 3.6 olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin 2012 enflasyonu ise yüzde 4.5 seviyesinde olacak.
Yıllık ortalama büyüme yüzde 7.2 olacak
OECD'ye göre, 2007'de Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşecek. OECD'nin 2012 işsizlik tahmini ise yüzde 8. 2007 yılı için gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 7'si oranında cari açık beklenirken, 2012 yılına gelindiğinde açık rakamı yüzde 6.3'e inecek. OECD tahminlerine göre, uzun vadeli faiz oranlarında da bir iyileşme görülecek. Nitekim 2007-2012 döneminde Türkiye'de uzun vadeli faiz oranının yüzde 12.9'lardan yüzde 8.9'lar seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Bu arada Türkiye'nin 2008-2012 arasında yıllık ortalama yüzde 7.2 oranında büyüyeceği öngörülürken, bu oranla, AB ve gelişmiş ülkelerin hayli üzerinde yer alacak. Bu dönemde Türkiye'den sonra en yüksek büyümeyi yıllık yüzde 5.5 ile Slovakya gösterecek. Aynı dönemde Polonya yılda yüzde 4.5, Güney Kore yüzde 4.3, Lüksemburg ise yüzde 4 büyüyecek.