Yumurtalık Serbest Bölgesi denize açılacak, karar tersaneciye yarayacak

Yumurtalık Serbest Bölgesi denize açılacak, karar tersaneciye yarayacak
Yumurtalık Serbest Bölgesi denize açılacak, karar tersaneciye yarayacak

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, 4 milyon 500 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde tersanecilik faaliyetlerinin deniz sahasına dolgu yapılarak kazanılan alanlarda yapılması için genişletme çalışmalarına hazırlanıyor. Bölgeye yatırımların artması bekleniyor
Haber: SONGÜL SELVİ / Arşivi

ANKARA - Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın faaliyete geçmesinin ardından, Türkiye’nin enerji terminali olacağı ileri sürülen Adana’nın ‘Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin sınırı deniz kıyısına kadar genişletilecek.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden alınan ‘olur’ ile Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin, deniz alanının serbest bölge sınırı içine dahil edecek şekilde Bakanlar Kurulu Kararı’nın hazırlandığı ortaya çıktı. Böylece Türkiye’nin en büyük serbest bölgesi olan Adana Serbest Bölgesi büyüklüğünü daha da artırmış olacak. 

Sınır genişleyecek
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2009 yılı faaliyet raporunda Adana Serbest Bölgesi’nin deniz alanına doğru genişletilmesinin önünü açan düzenleme dikkat çekti. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin gemi inşa sektörüne açılmasıyla birlikte tersanecilik faaliyetleri kapsamında gemi inşa ve bakım onarımıyla ilgili olarak yatırımcıların bölgeye ilgisinin arttığına dikkat çekilen raporda, tersanecilik faaliyetlerinin deniz sahasında dolgu yapılmak suretiyle kazanılan alanlarda gerçekleşmesinin gündeme geldiği belirtildi.
Raporda, “Deniz dolgu alanlarının mevcut serbest bölge sınırları dışında kalması nedeniyle serbest bölge uygulamaları ve gümrük mevzuatı bakımından ortaya çıkabilecek sorunları gidermek üzere, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün olumlu görüşü de alınmak suretiyle, Adana Yumurtalık Serbest Bölge’nin deniz alanının serbest bölge sınırı içinde dahil edilecek şekilde yenide tespit edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Tasarısı hazırlıkları nihai aşamaya gelmiştir” denildi.
Engel oluşturulamaz
Kıyı Kanunu’na göre, deniz kıyısının herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olduğu, buralarda hiçbir duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamayacağına yer veriliyor. 

İmar planı gerekiyor
Ancak, yine Kıyı Kanunu’nda yer alan maddelere göre, kıyılara uygulama imar planı doğrultusunda iskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler, faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, belirli bir özelliği olan yapı ve tesisler yapılabiliniyor. 

En büyük arazili serbest bölge 
Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(TAYSEB A.Ş) 25 Mayıs 1990’da kuruldu.
TAYSEB A.Ş., TEKFEN grubuna dahil bir şirket. 4 milyon 500 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Türkiye’nin en büyük araziye sahip serbest bölgelerinden biri.  

Ağır sanayiye yönelik
Türkiye’nin ağır sanayiye yönelik olarak tasarlanmış ilk ve tek serbest bölgesi. Bu bölgede kazançlar kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi ya da gümrük vergisi ve benzeri vergi ve harçlara tabi değil. 
Bu bölgede yatırım yapanlar kişisel ya da kurumsal gelirlerini hiçbir sorunla karşılaşmadan, hiçbir vergi ya da harç ödemeden, resmi makamların iznine ihtiyaç duymadan Türkiye’nin ya da dünyanın her yerine serbestçe transfer edebiliyor. 

Dünyanın büyüklerinden
Bu arada Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi 4 milyon 500 bin metrekarelik alanı bakımından dünyanın da en büyük serbest bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.