Yurtbank'ta ceza zamanı

Yargıtay, Yurtbank'ın eski sahibi Ali Avni Balkaner ve bazı yöneticilerine 'off-shore hesapları üzerinden dolandırıcılık' suçundan verilen yedi yıl üçer aylık hapis cezalarını onayladı...

ANKARA - Yargıtay, Yurtbank'ın eski sahibi Ali Avni Balkaner ve bazı yöneticilerine 'off-shore hesapları üzerinden dolandırıcılık' suçundan verilen yedi yıl üçer aylık hapis cezalarını onayladı, zimmet suçundan verilen hapis ve para cezalarını ise az bularak aleyhe bozdu. Balkaner ve 23 sanıkla ilgili 'back to back' kredilerle dolandırıcılık suçu ise zamanaşımına girdi.
Yargıtay 7. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamlayıp kararını açıkladı. Daire, Balkaner ile sanıklar Süleyman Ekiz, Bayram Eser, Mustafa Nihat Yurdakök, Özcan Kaşlıoğlu, Cantürk Dedeoğlu, Ahmet Uğur Balkaner, Engin Aras ve Murat Yanık hakkında verilen 7 yıl üç ay 15'er günlük hapis ve 520 biner YTL'lik adli para cezalarını onayladı.
Tahliye yok
Yargıtay, Balkaner'in de aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında mahkûmiyet verilen 'grup firmalarından olan Üçem şirketine kaynak aktarımı amacıyla konut kredisi adı altında kredi ve kredilerin 'back to back' yöntemiyle grup firmalarına tahsisi suretiyle dolandırıcılık' suçu yönünden ise zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi. Yargıtay, sanık Balkaner'e bankanın malvarlıklarını zimmetine geçirme suçundan verilen hapis ve para cezasını yetersiz buldu ve aleyhe bozdu. Daire, zararın sanığa ödettirilmesi gereğine işaret etti. Yargıtay, Balkaner'in tahliye istemini de reddetti. Bu karar üzerine bir cezası kesinleşmekle birlikte aleyhine bozma nedeniyle Balkaner yeniden yargılanacak.