Yurtdışı harca karşı açılan dava sonuçsuz

DYP'nin anamuhalefet partisi olduğu dönemde yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından 50 dolar harç alınmasını öngören yasa hükmünün iptali istemiyle açtığı dava sonuçsuz kaldı.

ANKARA - DYP'nin anamuhalefet partisi olduğu dönemde yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından 50 dolar harç alınmasını öngören yasa hükmünün iptali istemiyle açtığı dava sonuçsuz kaldı. Anayasa Mahkemesi, iptali istenen hükmün yeni bir yasa ile (halen uygulanan) değiştirilmesini dikkate alarak, davada karar vermeye gerek görmedi. DYP'nin açtığı dava dün sonuçlanabildi. Yurtdışı çıkışlarda Türk vatandaşlarından 50 dolar alınmasını öngören hüküm dava açıldıktan sonra değiştirilmişti. Temmuz 2001'de yayımlanan uygulama talimatı uyarınca yapılan yasa değişikliği gereği yurtdışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından çıkış başına alınması öngörülen 50 ABD Doları harcın 1 Şubat 2002 yılından itibaren 70 milyon lira olarak alınmasına karar verilmişti.
Anayasa Mahkemesi, işte bu değişiklikleri dikkate alarak, DYP'nin açtığı iptal davasında karar verilmesine yer olmadığı kararını verdi.