Yurtdışına çıkış harcı 15-20 YTL'ye düşürülüyor

Yurtdışına çıkan vatandaşlardan alınan 70 YTL'lik harç, 15-20 YTL seviyesine düşürülecek. Maliye Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkiliye göre harç düşürülürken harç alınmayanlara ilişkin istisnalar ise daraltılacak.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Yurtdışına çıkan vatandaşlardan alınan 70 YTL'lik harç, 15-20 YTL seviyesine düşürülecek. Maliye Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkiliye göre harç düşürülürken harç alınmayanlara ilişkin istisnalar ise daraltılacak.
2001 ekonomik krizinin ardından aynı yılın temmuz ayında kabul edilen yasayla yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarından 50 dolar karşılığı harç alınması kararlaştırılmıştı. 2002 yılında ise önce harcın kaldırılması yolunda çalışma yapılmış ancak daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi üzerine bu karardan vazgeçilerek rakam 70 YTL olarak belirlenmişti. Bu konudaki ilk düzenleme yapılırken de harç alınmayacak kişileri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmişti.
Bakanlar Kurulu, çıkış harcından muaf tutulacaklara ilişkin listeyi ilk başta dar kapsamlı tutmuştu. Daha sonra toplumun değişik kesimlerinden gelen talep doğrultusunda liste giderek uzamıştı.
Paralar TOKİ'ye gidiyor
Yurtdışına çıkış harcı gelirleri, Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) aktarılıyor. TOKİ bu sayede yılda 70-80 milyon YTL gelir elde ediyor. Yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı 2003'te 3.4 milyon, 2004'te 3.8 milyon ve 2005'te de 4.1 milyon kişi oldu. Herkesten harç
alınmış olsaydı kişi başı 70 YTL üzerinden yıllık yaklaşık 280 milyon YTL gelir elde edilecekti. İstisnalar tümüyle kaldırılıp, herkesin 15 YTL harca tabi tutulması durumunda TOKİ'nin yıllık geliri 60, kişi başı 20 YTL alınması durumunda ise 80 milyon YTL dolayında olacak.
Maliye yetkilileri harcın düşürülmesi için gereken yasa değişikliğinin kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.
Kimler harçtan muaf?

 • Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler ile yedi yaşından küçük çocuklar,
 • Sağlık nedenleriyle yurtdışına çıkanlar,
 • Yurt dışında sürekli görevli kamu personeliyle bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları,
 • Yurtdışına görevli giden kamu personeli,
 • Gemi, uçak personeli ile TIR ve kamyonların üç kişiye kadar personeli,
 • Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen ve mültecilerin geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları seyahatler,
 • Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ile eş ve 18 yaşından küçük çocukları,
 • Çifte pasaportlu kişilerden yabancı ülke pasaportuyla çıkış yapanlar,
 • Uluslararası spor müsabakalarına katılan sporcu ve antrenörler,
 • Hacca gidenler,
 • Uluslararası sempozyum, seminer, konferans, toplantı, fuar, panayır,
  festival gibi etkinliklere katılan meslek odaları ve birliklerin temsilcileri,
 • İhracatçı birliklerine üye firmaların iki temsilcisi,
 • Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkış yapan üniversite öğretim elemanlarıyla öğretmenler ve öğrenciler,
 • Uluslararası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, kongreler, konferanslar ve panayırlar nedeniyle yurtdışına çıkacak topluluklar, halkoyunları grupları,
 • Sadece dini bayramlarda, Yunanistan, Bulgaristan, Suriye gibi komşu ülkelere yapılan ve 72 saati aşmayan seyahatler,
 • Ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetlerle, fuar organizasyonunda görev alanlar.