Yurtdışından 'hediyelik' cep telefonuna sınırlama geliyor

Yurtdışından gelişte yolcunun 'hediyelik' cep telefonu getirme hakkı yeniden sınırlandırılıyor. Bu yıl eylül ayına kadar her yurda girişte bir adet 'hediyelik' cep telefonu getirme hakkı bulunurken...

ANKARA - Yurtdışından gelişte yolcunun 'hediyelik' cep telefonu getirme hakkı yeniden sınırlandırılıyor. Bu yıl eylül ayına kadar her yurda girişte bir adet 'hediyelik' cep telefonu getirme hakkı bulunurken, eylülde yapılan düzenlemeyle, bu 'her defasında bir tane olmak üzere yılda dört cep telefonu' ile sınırlandırılmıştı.
Şimdi ise yolcunun beraberinde cep telefonu getirmesinin yurtiçindeki satıcılar açısından haksız rekabete neden olması, ayrıca gümrüklerdeki işyükünü artırması nedeniyle, yılbaşından geçerli olmak üzere, getirilebilecek cep telefonu sayısı, 'yılda bir adete' düşürülecek. Cep telefonu, 'hediyelik' kapsamından çıkacak.
60 bin hediye 'cep' geldi
Telekomünikasyon Kurumu ve Gümrük Müsteşarlığı arasında anlaşma sağlandı. Uygulamaya yazısı, yakında gümrüklere bildirilecek. Gümrük verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar yolcular 60 bine yakın 'hediyelik' cep telefonu getirilerek kayıt yaptırıldı. Bu yolla getirilen cep telefonlarına ilişkin işlemlerin gümrüklerde yoğun işyüküne neden olması üzerine, yılbaşından itibaren uygulamanın değiştirilmesine karar verildi. Buna göre yurtdışından gelen bir yolcu, yılda bir cep telefonunu 'zati eşya' listesinde, gümrük vergisinden muaf olarak getirecek. Bu şekilde getirilecek cep telefonunun değerine bakılmayacak ve hiçbir şekilde gümrük vergisi ödenmeyecek. Yolcu, bu telefonu, pasaportu ile birlikte Telekomünikasyon Kurumu'na veya abone merkezlerine doğrudan başvurarak kayıt ettirebilecek.
Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin kayıtlar Telekomünikasyon Kurumu'nda tutulacak ve aynı yolla o yıl ikinci kez cep telefonu getirirse, kayıt yapılmayacak. Böylece cep telefonları, 'hediyelik eşya' niteliğinden çıkacak.