Yuvacık gerekçesi: Siyası baskı var

Mahkeme sürecinin 20 Nisan tarihinde tamamlandığı Yuvacık Barajı davasının gerekçeli kararında, GÜRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Yamantürk ve GAMA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer'in...

ANKARA - Mahkeme sürecinin 20 Nisan tarihinde tamamlandığı Yuvacık Barajı davasının gerekçeli kararında, GÜRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı İdris Yamantürk ve GAMA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Üçer'in, projenin yap-işlet-devret modeline çevrilmesinde 'siyasi baskı oluşturdukları' ifade edildi.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan gerçekli kararda, Yamantürk'ün güven mektubu aldıktan sonra konsorsiyum arayışına girerek projeyi yap-işlet-devret modeline göre yönlendirdiği ve bunun gerçekleştirilmesi için yasal çerçeve oluşturmaya kadar geçen zaman içinde alt yapıyı oluşturduğu ifade edildi. Erol Üçer'in de şirketin ekonomik yararı için siyasi baskı oluşturarak projenin yap-işlet-devret modeline alınmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattığı kaydedildi.
Kararda, tüm sanıkların, ihalesiz yapılması olanaklı olmayan bir işi ihale yoluna başvurmadan yaptırmak suretiyle ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri bildirildi. Gerekçeli kararda, dönemin Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İşler Genel Müdürü Mehmet Bülent Özgün'ün garanti mektubunu imzaladığı, bunu yaparken işlemin Anayasa ve yasalara uygun olup olmadığı yönünde inceleme yaptırmadığı ifade edildi. Garanti mektubu ile Uygulama ve Su Satış Anlaşması'nda (USSA) yer alan garanti ile ilgili hükümlerin kapsamının genişletildiği dile getirilen karada, garanti mektubu imzalanmadan önce Hazine Müsteşarlığı tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne maliyet karşılaştırması yönünden yazılan müzekkerenin Özgün tarafından gönderilmediği bildirildi.
Hazine zarara uğradı
Kararda, dönemin DPT Müsteşar Yardımcısı Mehmet Yavuz Arınsoy'un tanık İsmail Karaman tarafından hazırlanan ve yap-işlet-devret projesi ile 'Hazine'nin yük altına gireceği' yönündeki olumsuz görüş bildiren müzekkereyi 10 gün sonra iade ettiği, müzekkerenin Sosyal Sektörler Koordinasyon Daire Başkanı Bahaettin Gülgör parafı ile müsteşarlık aracılığıyla Yüksek Planlama Kurulu'na olumlu olarak sunulduğuna işaret edildi. Kararda, Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Osman Emed'in de Arınsoy ve Gülgör ile Hazine'nin verdiği garanti mektubunun imzalanmasını sağlayarak kamunun zarara uğratılmasına ortak olduğu kaydedildi.
Dönemin Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Aydın Karagöz, eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kadri Veziroğlu, Dış Ekonomik İşler Genel Müdürü Ata Murat Kutad'ın da Hazine'yi zarara uğrattığı dile getirildi. Kararda, sanıkların, ihalesiz yapılması olanaklı olmayan bir işi ihaleye başvurmadan yaptırdıkları bildirildi.