Yüzde 15'lik stopaj vergisi Meclis'te

Finansal yatırım araçlarından 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yüzde 15 oranında stopaj alınmasına ilişkin düzenlemede son eksiklikler de tamamlanıyor.

ANKARA - Finansal yatırım araçlarından 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yüzde 15 oranında stopaj alınmasına ilişkin düzenlemede son eksiklikler de tamamlanıyor. Konuyla ilgili düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na bir önergeyle eklendi.
Gelecek yıl başından itibaren yürürlüğe girecek ve tüm finansal yatırım araçlarına tek oran olarak yüzde 15 stopaj uygulayan düzenlemede yapılan değişiklikle, uygulamada ortaya çıkması muhtemel bazı aksaklıkların giderilmesi amaçlanıyor. Önergeye göre, aynı hisse senedi veya Hazine bonosundan değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde, 'ilk giren, ilk çıkar' yöntemi kullanılarak stopaj kesilecek. Buna karşın aynı gün içerisinde aynı menkul kıymet üzerinde yapılan alım satım işlemlerinde vergilendirme yapılırken, gün içerisindeki işlemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatlar esas alınacak.
Aracı kurumları rahatlatan karar Stopajı tahsil edecek olan banka ve aracı kurumların sorumluluğu, kendilerine gelen bilgi ve belge ile sınırlı olacak. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiden dolayı ortaya çıkacak vergi kaybından, bildirimi yapan kişi veya kurum sorumlu tutulacak. Merkez Bankası da, stopaj tahsil edecek kurumlar arasına alındı.
Bankalararasındaki mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendi paralarına ödenen faizler stopaj kapsamından çıkarıldı.
Hisse senedi ile her türlü tahvil ve bono üzerinde yapılanlar hariç olmak üzere, Türkiye'de faaliyette bulunan tam mükellef kurumların kendi aralarında veya yabancı banka ve benzeri finans kurumlarıyla yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançların bu yeni düzenleme çerçevesinde vergilendirilmesi, bir yıl süreyle ertelenecek. Tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde stopaj alınmamasına yönelik olarak belirlenen 2 yıllık süre, 1 yıla indirildi.
Yıllık beyanname hakkı var
Yerli-yabancı şirketler dilerlerse yıllık beyanname verebilecek. Böylece birden fazla banka ve aracı kurumla çalışan şirketler, aynı menkul kıymetle ilgili zararlarını kârlarından mahsup edebilecek. Ancak, yıl içinde mahsubu yapılamayan zararlar ertesi yıla devredilemeyecek. Öte yandan, Kamu Mali Yönetimi Kanunu tasarısında yapılan bir başka değişiklikle, IMF'nin talepleri arasında yer alan, sadece büyük mükelleflere hizmet edecek vergi dairesi kurulmasının önü açıldı. Uygulamanın 2006'nın ilk yarısında başlaması hedefleniyor.