Zarar rekoru olan İsdemir yine kârda

Türkiye'nin en fazla zarar eden KİT'i (Kamu İktisadi Teşebbüsü) iken, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) devirden sonra zarardan kurtulup kâra geçen İskederun Demir Çelik Fabrikaları'nda (İsdemir) bu yılın ilk yarısındaki hedeflerin tuttuğu belirtildi.

İSKENDERUN - Türkiye'nin en fazla zarar eden KİT'i (Kamu İktisadi Teşebbüsü) iken, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) devirden sonra zarardan kurtulup kâra geçen İskederun Demir Çelik Fabrikaları'nda (İsdemir) bu yılın ilk yarısındaki hedeflerin tuttuğu belirtildi. Bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 6 bin 200 ton esas ürün satışı yapıldı. Bunun 635 bin 300 tonu yurtiçine, 370 bin 900 tonu ise yurtdışında satıldı. Satışı gerçekleştirilen esas ürünler karşılığında 400 milyon dolar satış hasılatı elde edildi. Bu hasılatın 252 milyon doları yurtiçi satışlardan, 148 milyon doları ise ihracattan sağlandı. İhracattan elde edilen döviz tutarı geçen yılın aynı döneminin 16.5 milyon dolar üzerinde oldu.