Zengin 13 kat fazla tüketti

Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik kesimle en yoksul kesim arasındaki harcama farkının 13 kat olduğu belirlendi.

İSTANBUL - Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik kesimle en yoksul kesim arasındaki harcama farkının 13 kat olduğu belirlendi. Türkiye'de gelir dağılımından en düşük payı alan yüzde 20'lik dilimde yer alanlar içindeki en yoksulların Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşadıkları belirlendi. Bu bölgedeki en yoksul kesimdeki kişiler günlük 1.7 YTL harcamayla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. En zengin yüzde 20'lik dilimdekilerden en zengin olanlar da İstanbul'da yaşıyor ve günlük 23.9 YTL kişi başına harcama düzeyine sahipler.
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı hanehalkı tüketim harcamaları çalışmasından yapılan belirlemeler, bölgeler itibarıyla gelir düzeyleri arasındaki uçurumu ortaya koydu. Kişi başına günlük ortalama harcama düzeylerine bakıldığında en yoksul bölge, 3.3 YTL'lik harcamayla Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra, 3.9 YTL ile Kuzeydoğu Anadolu, 4 YTL ile Ortadoğu Anadolu, 5.2 YTL ile Batı Karadeniz, 5.5 YTL ile Orta Anadolu, 6 YTL ile Doğu Karadeniz, yine 6 YTL ile Akdeniz, 7.1 YTL ile Marmara, yine 7.1 YTL ile Doğu Marmara, 7.7 YTL ile Ege, 7.7 YTL Batı Anadolu ve 10.8 YTL ile İstanbul geliyor. Günlük ortalama kişi başına düşen harcama düzeyleri arasında bölgeler arasında 2.3 katlık fark bulunuyor. Ancak bu fark, bölgeler itibarıyla gelir dağılımı dilimlerine bakıldığında 13 kata kadar çıkıyor.
İstanbul çok harcıyor


Büyütmek için tıklayınız

Türkiye'nin en düşük harcama düzeyinin günlük 1.7 YTL ile geçinmeye çalışan en az gelire sahip yüzde 20'lik dilimde yer alanları barındıran Ortadoğu Anadolu'da olduğu belirlendi. Yoksulluğun en derin olduğu Ortadoğu Anadolu Bölgesi, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsıyor. En fazla gelire sahip yüzde 20'lik dilimi oluşturan kesim, kişi başına günlük 23.9 YTL harcama düzeyiyle en çok harcama yapılan İstanbul bölgesini oluşturuyor. Böylece Ortadoğu Anadolu'daki en yoksul yüzde 20'lik dilimin kişi başına harcama düzeyiyle, İstanbul'daki en zengin yüzde 20'lik dilimdeki kişi başına harcama düzeyi arasında 13 katlık fark bulunduğu ortaya çıkıyor.
Diğer bölgelerde durum
12 istatistiki bölge içinde gelir dağılımında makasın en çok açıldığı kent İstanbul, gelir dağılımının en iyi olduğu bölge ise Doğu Marmara Bölgesi. En yoksul kesimin harcama düzeylerine bölgesel olarak bakıldığında en kötü durumda olan Ortadoğu Anadolu'dan sonra 1.9 YTL ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinin yer aldığı Güneydoğu Anadolu geliyor. Yoksulluğun en derin olduğu üçüncü bölgeyi de günlük 2 YTL'Lik harcama düzeyleriyle Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oluşturuyor.
En yoksul yüzde 20'lik dilim dışındaki diğer gelir dilimlerinde yer alanların kişi başına günlük harcama düzeylerine bölgeler itibarıyla bakıldığında en az harcama düzeyinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, en yüksek harcama düzeyinin de İstanbul'da olduğu görülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki en düşük gelire sahip ikinci yüzde 20'lik dilimdekilerin günlük kişi başına 2.4 YTL, üçüncü yüzde 20'lik dilimdekilerin 2.6 YTL, dördüncü yüzde 20'lik dilimdekilerin 3.3 YTL ve en zengin yüzde 20'lik dilimdekilerin 6 YTL harcama yaptıkları görülüyor. İstanbul'da ise ikinci yüzde 20'lik dilimde yer alanlar günlük 7, üçüncü dilimde yer alanlar 8.2, dördüncü dilimde yer alanlar 10, en zengin beşinci dilimde yer alanlar da 23.9 YTL harcıyor.
Gelir uçurumunda İstanbul önde
İstanbul'da en düşük gelire sahip yüzde 20'lik dilimdekiler günlük 4.9 YTL, en zengin yüzde 20'lik dilimdekiler günlük 23.9 YTL harcıyor. Bu bölgedeki harcama uçurumunun 3.8 kat olması demek. İstanbul'u 3.1 katlık farkla Ortadoğu Anadolu, 3 katla Batı Anadolu takip ediyor. 12 istatistiki bölgede Doğu Marmara, bölge içinde gelir dağılımının en iyi olduğu yer. Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova'yı kapsayan Doğu Marmara'da en zengin ile en yoksulun günlük harcama düzeyleri arasında 1.4 kat fark var. Doğu Marmara'dan sonra en iyi bölgeyi 1.6 katlık farkla Batı Marmara oluşturuyor. Batı Marmara'dan sonra da 1.7 katlık farkla Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu bölgeleri geliyor.