Zengin ve yoksul kriz için ilk kez buluştu

Zengin ve yoksul kriz için ilk kez buluştu
Zengin ve yoksul kriz için ilk kez buluştu

BirleşmişMilletler 1000 Yıl Hedefleri kapsamında çocuk ölümlerinin üçte iki azaltılması hedefleniyor. FOTOĞRAF: AFP

Küresel kriz BM'nin merkezinde ele alındı. New York'taki toplantı, krizin zengin ve yoksul ülkelerin katılımıyla ele alındığı ilk zirve oldu

NEW YORK - Küresel ekonomik kriz New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezinde düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantı, yaklaşık bir yıldır dünyayı etkileyen küresel krizin zengin ve yoksul ülkelerin katılımıyla ele alındığı ilk zirve niteliği taşıyor.
Zirve öncesinde, BM’nin 1000 yıl kalkınma hedeflerinin yaşama geçirilmesi çalışmaları yürüten grubun yaptığı bir çalışma ise, zengin dünyanın yoksullukla mücadeleye bakışındaki çelişkileri de ortaya koyuyor. Birleşmiş BM’nin bin yıl hedefleri kampanyası, dünya çapında mali kuruluşlara, sadece geçen yıl içinde hükümetler tarafından verilen yardımların, yoksul ülkelere yaklaşık elli yıldır verilen uluslararası yardımların neredeyse on misline ulaştığını açıkladı. Bin yıl hedefleri kampanyası yoksul ülkelere, uluslararası yardım mekanizmasının başladığı yaklaşık elli yıl öncesinden bu yana toplam iki trilyon dolar yardım yapıldığını oysa son bir yılda, dünyanın zor durumda ya da batmakta olan bankaları için, 18 trilyon dolar harcandığını hatırlattı.

‘Sorun hükümetlerin sözünü tutamaması’
Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri Kampanyası’nın direktörü Salil Shetty’ye göre, aslında sorun hükümetlerin sözlerini tutmamalarından kaynaklanıyor. 2000 yılında dünya liderleri BM zirvesi için biraraya geldiklerinde, yoksullukla mücadele için kendilerine 2015’e kadar gerçekleştirilmek üzere hedefler belirlemişlerdi. Çocuk ölümlerinin üçte iki oranında, doğum sırasında hayatını kaybeden kadınların sayısının da dörtte üç oranında azaltılması, kız ve erkek çocukların tamamının temel eğitim hizmetlerinden yararlanması ve AIDS başta olmak üzere ölümcül hastalıkların yayılmasının durdurulması gibi. Yine yoksul ülkelere sağlanan yardımların arttırılması ve yoksulluğun yarı yarıya azaltılması bu hedeflerden bazılarıydı. (bbc)