Zenginler yabancı sever!

AKP'li Akgün sordu: TOKİ, konutlarına neden 'court, olympia, all inclusive gibi yabancı isim koyuyor? Yanıt: Yüksek gelir grubuna hitap etmek için.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), eleştirilere konu olan bazı konutların 'court', 'olympia', 'recidence ve 'all inclusive' gibi yabancı isimlerle satışa sunulmasını ilginç bir gerekçeyle açıkladı. Toplu Konut İdaresi yetkilileri, konutlara Türkçe yerine yabancı isim konulmasının, 'Yüksek gelir grubuna hitap etmek ve satış işlemlerine pozitif etki yaratmasını sağlamak' için tercih edildiğini belirtti.
AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, TBMM başkanlığı'na verdiği önergede, 'Türk mühendisler tarafınan yapılan konutların neden 'court', 'olympia', 'recidence' ve 'all inclusive' gibi yabancı isimlerle satışa sunulduğunu, TOKİ'nin Türkçeye sahip çıkmasının gerekip gerekmediğini' sormuştu. Akgün'ün önergesini yazılı olarak yanıtlayan TOKİ Başkanlığı, idarenin projelendirerek kendisinin satışa sunduğu konut projeleri ile Bakanlar Kurulu kararı gereğince idareye devredilen projelerdeki taşınmazları hiçbir şekilde yabancı isim ve ifadelerle satışa çıkarmadığını, bu projelerin bulunduğu il, ilçe adı ve etabı kullanılarak adlandırıldığını kaydetti.
Ürün çeşidi artırıldı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, buna karşın kurumun son yıllarda alt ve orta gelir grubunun yanında üst gelir grubunun taleplerine yönelik olarak da konut projeleri hazırladığına işaret ederken, 'sınırlı bütçe kaynakları nedeniyle alt ve orta gelir grubuna hitap eden taşınmazların üretiminde ve finansmanında bu projelerden elde edilen gelirin büyük önem taşıdığına' dikkat çekti.
Toplu Konut İdaresi, sahip olduğu arsalar üzerinde yapılacak üst gelirlilere yönelik konut projelerinin satışı ve inşaatının işini 'gelir paylaşma esasına göre' ihaleler düzenleyerek yüklenicilere verdiğini, yapılan satışlardan da payını aldığını ifade etti. Toplu Konut İdaresi yetkilileri, söz konusu projelerin kapsamında bulunan konutlara yabancı isim konularak satışa sunulmalarını da şöyle gerekçelendirdi:
Amaç, daha çok gelir
"İhaleler arsanın bulunduğu il, ilçe ve ada/parsel numaralarını kapsayan isimlerle yapıldığı halde yüksek gelir grubuna yönelik söz konusu satışlarda proje isimleri yükleniciler tarafından hedeflenen kitle ve belirlenen pazarlama stratejilerine göre serbestçe belirlenmektedir. Satış gelirinin artması ana amaç olduğundan, satış işlemlerine pozitif etki yaratmak amacıyla belirlenen bu isimler idaremizce onaylanmaktadır"