Zeytinoğlu fon ile anlaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Eskişehir Bankası'nın (ESBANK) hâkim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında, grubun fona olan borçlarının toplam 12 yılda ödenmesine yönelik olarak protokol imzalandı.

İSTANBUL - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile Eskişehir Bankası'nın (ESBANK) hâkim ortağı Zeytinoğlu Grubu arasında, grubun fona olan borçlarının toplam 12 yılda ödenmesine yönelik olarak protokol imzalandı. TMSF'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Zeytinoğlu Grubu, 30 Eylül 2004 tarihi itibarıyla TMSF'ye toplam 625 milyon 852 bin 251 dolar nakdi borcunu 2005 yılından başlamak üzere toplam 12 yılda, libor artı 1 faiz ile ödemeyi taahhüt etti. Zeytinoğlu Grubu ile yapılan ödeme protokolünün, fonun banka hâkim ortakları ile ilgili sahip olduğu yasal yetkilerin rızaen uygulanması anlayışı temelinde hazırlandığı ve yapılan protokolle fonun mevcut teminatlarını güçlendirdiği belirtildi.
Hisseler üzerine ilave rehin konulacak
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede gruba ait gayrimenkuller üzerine ilave ipotek ve rehinler tesis edilecek. Fon tarafından grup firmalarının hisseleri rehin alınacak ve firmalara gerekli görülmesi halinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri atanacak. Protokole göre, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve yaratılacak kaynakların borçlara mahsubu hedeflendi. Açıklamada, "TMSF, yasaların kendisine yüklediği görev ve yetkilerin bilincinde olarak, fona devredilen bankaların kamuya maliyetini en aza indirme çabalarını sürdürmektedir" denildi.