Ziraatçılardan 'buğday' raporu

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), buğday ekili alanlarının azaldığını, buğday üretiminin yerinde saydığını açıkladı. Raporda, "stratejik öneme sahip olan buğdayın üretiminin artırılması" denildi.

ANKARA - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), buğday ekili alanlarının azaldığını, buğday üretiminin yerinde saydığını açıkladı. Raporda, "stratejik öneme sahip olan buğdayın üretiminin artırılması" denildi.
TZD, 2005 yılı hasat döneminin başlaması nedeniyle hazırladığı 'buğday raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'de buğday ekim alanlarının genişlemesinin, en yüksek sınırına dayandıktan sonra gerilemeye başladığı vurgulandı. Buğday ekili alanların 1994 yılında 9.9 milyon hektardan 2002-2003 ekim döneminde 9.3 milyon hektara gerilediği ifade edilen raporda, gerek ABD Doları gerekse lira cinsinden buğday alım fiyatlarının düşmesinin ise buğday ekili alanlarının azalmasının devam edeceğini düşündürdüğü dile getirildi.
Rapora göre, ekili alanlardan alınan ürün miktarına bakıldığında da, son 10 yıllık üretimin ortalama 19 milyon tonda sabitlendiği görülürken, bu durum, Türkiye'nin ekili alanları genişleterek ya da teknolojiyi geliştirerek üretimi artıramadığını ortaya koydu.
Raporda, Türkiye'nin son on yıllık tarım politikalarının, Uluslararası Para Fonu (IMF) programı çerçevesinde verilen uluslararası taahhütler doğrultusunda belirlendiği, bunun, Türk tarımı ve halkın beslenme ihtiyaçlarının ikinci plana atılmasını sonucunu getirdiği de kaydedildi.