scorecardresearch.com

Seçim Rehberi

1 Kasım Erken Genel Seçimi'nde oy veren seçmenler ve sandık başındaki müşahitler nelere dikkat etmeli? Oy pusulası yırtılırsa ne olur? Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Tüm sorularınızın cevaplarını, Oy ve Ötesi ekibinin hazırladığı rehberde bulabilirsiniz.

Başa Dön

Seçmenler oy vermeye giderken yanında hangi evrakları bulundurmalı?

- Seçmenler nüfus cüzdanlarını ve seçmen bilgi kâğıtlarını yanlarında bulundurmalıdır. Oy veren vatandaşların yanlarında bulunan nüfus cüzdanın üzerinde TC kimlik numarası yazılı olmalıdır.

Seçmenler oyunu nerede kullanmalı?

- Seçmenler oylarını, belirtilen yerdeki kapalı kabinde kullanmalıdır.

Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazları oy verme yerine getirilebilir mi?

- Seçmenlerin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası mevcuttur. Bu tür cihazlar oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere varsa çantalar ile beraber sandık kuruluna bırakılmalıdır.

Oy verme işlemi sırasında kabin içinde fotoğraf çekilebilir mi?

- Oy verme işlemi esnasında kabin içinde veya dışında fotoğraf çekilmesi yasaktır, eğer fotoğraf çekmeye çalışırlarsa veya çekilirse o kişinin oyu geçersiz sayılır.

Seçmenler oy verdikten sonra ne yapmalı?

- Seçmenler oy verdikten sonra isimlerinin karşısına imza atmalıdır.

Oy zarfının üzerinde neler bulunmalı?

- Oy zarfın üzerinde Yüksek Seçim Kurulu?nun (YSK) ambleminin, İlçe Seçim Kurulu?nun (İSK) mührünün ve Sandık Kurulu mührü olmalıdır. Zarfın üzerinde olması gereken mühürler dışında başka bir mühür, yazı, imza, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunmamalıdır.

Seçmenler oy pusulasında nelere dikkat etmeli?

- Seçmenler, oy pusulalarında önceden bir leke oluşup oluşmadığına dikkat etmeli.

Oy pusulası ne gibi durumlarda geçersiz sayılır?

- Her oy pusulasında Sandık Kurulu Mührü ve Yüksek Seçim Kurulu?nun filigranı bulunmalıdır. Bulunmayan pusulalar geçersiz sayılır.

- İki partiye ayrılan yerlerin ortasında EVET mührü olamaz, oy pusulası geçersiz sayılır.

- İki partiye aynı anda EVET mührü basılamaz, basılırsa geçersiz sayılır.

- Oy pusulasında EVET mührü hariç başka bir çizgi olmamalıdır, olursa geçersiz sayılır.

- Geçmiş seçimlerde bazı pusulalarda partilere ayrılan yerin hemen altında bağımsız adaylara yer verilmiştir. Böyle bir durumda hem bağımsız adaya hem de bir partiye EVET mührü basılırsa kullanılan oy geçersiz sayılır.

- Seçmen, oy pusulalarının yanlışlıkla birbirine yapışmadığından emin olmalı, böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa kullanılan oy, yapışan pusula boş olsa bile, geçersiz sayılır.

- Eğer oy pusulasının içine konulacağı zarfın üzerinde mühür yoksa görevliler bilgilendirilmelidir. Oy pusulası mühürsüz bir zarfın içerisinde ise kullanılan oy geçersiz sayılır.

Seçmenler, oy zarfının içine oy pusulası dışında bir şey koyabilir mi?

- Seçmenler zarfların içerisine oy pusulası haricinde başka bir şey koymamalıdır (kartvizit, el ilanı, broşür vb.) Bu şekilde olan bir zarfın içerisindeki oy pusulası sayıma katılmaz.

Oy pusulası yanlışlıkla yırtılırsa oy geçerli sayılabilir mi?

- Oy pusulası yanlışlıkla yırtılırsa, bütünlüğü bozulmamışsa ve kullanılan oyun hangi alanda olduğu belli ise oy geçersiz sayılmaz.

Oy pusulası katlandıktan sonra EVET mührünün aynası çıkarsa oy geçersiz sayılır mı?

- Oy pusulasını katladıktan sonra EVET mührünün aynası çıkabilir, bu durumda kullanılan oy geçerlidir.

Körler, felçliler veya bu gibi bedensel engeli olanlar nasıl oy kullanır?

- Körler, felçliler veya bu gibi bedensel engeli olanlar akrabaları ya da başka bir seçmen yardımıyla oylarını kullanırlar. Sandık kurulu başkanı ve üyeler ise, engelli seçmenlere yardım edemez.

Zihinsel engelli vatandaşlar oy kullanabilir mi?

- Zihinsel engelli kişiler hukuken ?kısıtlı? ilan edilmiş olmaları durumunda olduğu için seçmen listesinde bulunmamaları gerekmektedir. Eğer vatandaşın adı seçmen listesinde bulunuyorsa, oy kullanma hakkının önlenmesi suçtur.

Okuma ? yazma bilmeyen vatandaşlar nasıl oy kullanır?

- Okuma ? yazma bilmeyen kişilere sandık başkanı dışında hiç kimse yardım edemez. Sandık başkanı da hazırda bulunanların önünde seçmene oy verme işlemini açıklar, herhangi bir yönlendirme yapamaz (Genelge 135, M.33). Bu durumlarda kişi oy kullanırken hiç kimsenin sözlü ya da yazılı olarak yönlendirme yapamaz.

Seçmenler saat kaça kadar oy kullanılabilir?

- Sandıklar, tam olarak saat 17.00?da kapanır. Seçmen, belirtilen saatten önce görevlilere nüfus cüzdanını iletmelidir. Seçmen belirtilen saatten biraz önce sıraya girdiyse (16.57, 16.58 gibi) görevlilere o anda nüfus cüzdanını iletmeli. Seçmenin sırası 17.00?dan sonra gelse bile nüfus cüzdanı görevlilere iletildiği için oyunu kullanabilir.

Seçmenler oy sayımını ve dökümünü izleyebilir mi?

- Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Her seçmen saat 17.00?dan sonra yapılacak oy sayımı ve dökümünü izleme hakkına sahiptir.

Oy sayımına itiraz edilirse ne olur?

- İtiraz olması halinde sayım ikinci kez yapılır. Eğer ilk ve ikinci sayım sonuçları aynı değilse; üçüncü sayım yapılır.

Seçmenler oy sayımına müdahale edebilir mi?

- Seçmenler aynı zamanda müşahit değilse oy sayımı yapılırken müdahalede bulunamaz.

Seçimlerde sandık başında müşahit olmak yasal mıdır?

- Müşahit olarak sandık başında bulunmak yasal haktır.

Sandık müşahitlerinin yanında hangi belgelerin bulunması gerekiyor?

- Sandık müşahitlerinin seçim günü nüfus cüzdanlarını ve müşahit kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sandık alanında müşahitler nelere dikkat etmeli?

- 298 sayılı Seçim Kanunu?na göre; ?Sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz.?

- Sandık üyeleri ve sandık başkanı seçim öncesi bir and içmek zorundadır. Bu ant içildiği esnada sandık başkanları ve üyeleri dışında kimse sandığın etrafında yer alamaz.

Seçimler başladığında sandık çevresinde kimler yer alabilir?

- Sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitler ile bina sorumluları ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçleri dışında kimse yer alamaz.

Seçim müşahitleri oy kullanma sırasında neleri kontrol etmeli?

- Oy pusulaları ve zarfları mühürlenirken kontrol edilmelidir.

- Zarf ve pusulaların sayıları mutlaka not edilmeli, işaretli pusula ve dolu zarf olmadığından emin olunmalıdır.

- Zarf ve pusulalara önceden sandık mührü vurulup sınıfa öyle getirilmesi durumunda, kurul bunu deftere işlemelidir. Aksi halde şikâyet dilekçesi tutulmalıdır.

Müşahitler, yırtık pusula ve zarf görüldüğünde ne yapmalı?

- Müşahitler, yırtık pusula ve zarfların imha edilmesini sağlanmalıdır.

Sandık kurulu seçimlerde uyulması gereken kuralları nasıl anlatmalı?

- Dikkat edilmesi gereken kurallar levha halinde asılmalıdır.

Seçmen listesi nereden kontrol edilir?

- Sandık kurulu, seçmen çevresinin listesini asmak zorundadır. Bu listede yer almayan kişiler oy kullanmamalıdır.

Oy verme alanına getirilmemesi gereken eşyalar nelerdir?

- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlar oy verme alanına getirilmemelidir.

Kimler oy kullanabilir?

- Sadece sandık seçmen listesinde adı yazılı olanlar ve Seçmen TC kimlik numarasını ve fotoğrafını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resmi nitelikteki belgelere sahip olanlar oy kullanabilir.

Kimliklerinde TC kimlik numarası bulunmayan seçmenler ne yapmalı?

- Kimlikte TC Kimlik No yoksa seçmen bilgi kâğıdı veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneği yanınızda bulunmalıdır.

Seçmenler listedeki diğer isimleri görebilir mi?

- Seçmenlerin listedeki diğer isimleri görmelerine izin verilmemelidir.

Müşahit ve gözlemciler oy kullanılırken nelere dikkat etmeli?

- Oy kullanıldığı esnada;

- Kimseye her ne koşul olursa olsun ikinci bir oy pusulası ve zarfı verilmemelidir.

- Seçmen oyunu kurul önünde sandık içine atmak zorundadır.

- ?Evet? mührü seçmen oy kullandıktan sonra geri alınmalıdır.

- Seçmen oy kullandıktan sonra listede kendi isminin karşısını imzalamak zorundadır. Mükerrer oy kullanılmasını engellemek için seçmenlerin doğru yeri imzaladığından emin olunmalıdır.

- İmza atmayı bilmiyor veya okuma yazması yoksa sol elin başparmağının izi alınmalıdır. Sol elinin başparmağı yoksa herhangi bir parmağının izi alınıp hangi parmağının izi alındığı not edilmelidir. Hiçbir parmağı yoksa başkan tarafından seçmen kâğıdının arka yüzü de damgalanıp imzalanmalıdır.

Bedensel engeli bulunmayan biri refakatçi ile oy kullanabilir mi?

- Bedensel engeli olmayan her vatandaş kesinlikle tek başına ve yardım almadan oy kullanmalıdır.

Okuma ? yazma bilmeyen kişiler nasıl oy kullanır?

- Okuma ? yazma bilmeyen kişilere sandık başkanı dışında hiç kimse yardım edemez. Sandık başkanı da hazırda bulunanların önünde seçmene oy verme işlemini açıklar, herhangi bir yönlendirme yapamaz.

Sandık kurulu başkanı, üyeleri ve YSK tarafından görevlendirilen kişiler oy kullanırken belge bulundurmak zorunda mı?

- Sandık kurulu başkanı, üyeleri ve YSK tarafından görevlendirilen kişilerin oy kullanabilmesi için yanlarında 142 nolu belge bulunmak zorundadır. Sandık kurulu, bu madde kapsamında oy kullanan kimselerin ilgili belgelerini, oy verme işleminden önce alır. Bu belgeler, diğer seçim evrakı ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim edilir. Belge üzerinde sandık numarası yazsa da yazmasa da kişiye iade edilmez.

Oy verme kabini nasıl olmalıdır?

- Oy verme kabini kapalı ve içeride bir masa olmalıdır. Dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkân olmamalıdır. Oy verme kabinin bakan herhangi bir görüntüleme cihazının olmamasına dikkat edilmelidir.

Medya mensupları seçimler esnasında bilgi alabilir mi?

- Medya mensupları haber yapmak amacıyla görüntü ve bilgi alabilirler.

Özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları sandık alanına resmi üniforma ve silah ile girebilir mi?

- Özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dâhil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyanlar sandık alanına giremezler. Güvenlik görevlileri oy vermek için ya da istisnai durumlarda başkan tarafından çağrıldıklarında sandık çevresine girebilirler.

Sandıklar oy verme alanından çıkarılabilir mi?

- Sandıklar oy verme yerinden çıkarılamaz (Genelge 135, M.41 ). Kurul aksi bir uygulamaya karar verirse, durumun tutanak defterine yazılması gerekir.

Sandıklar oy verme işleminin sona ermesinden önce açılabilir mi?

- Sandık seçmen listesindeki tüm seçmenler oyunu kullanmış olsa bile, oy verme işleminin sona erme saatinden önce sandıklar açılamaz.

Oy sayımı ve dökümü nasıl yapılır?

- Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Parti müşahit sayısı 5?ten fazla ise kura ile seçilen her biri ayrı partiden olmak şartıyla beş müşahit sandık başında kalmak zorundadır (Genelge 135, M. 42). Vatandaşlar kendilerine ayrılan alanda sayımı izleyebilir.

Kullanılmamış pusula ve zarflar ne yapılır?

- Kullanılmamış pusula ve zarflar ile mührün içinde bulunduğu zarf torbaya konmalıdır. Sonrasında sandık açılabilir.

Sandıktan çıkan zarflarla oy nasıl sayılmalıdır?

- Sandıktan çıkan zarflar sandık başkanı tarafından yüksek sesle sayılmak zorundadır.

Hangi zarflar geçersiz sayılır?

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi, İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü olmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde olması gereken mühürler dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.

Zarfların açılması esnasında yanlışlıkla yırtılan zarf geçerli sayılır mı?

- Zarfların açılması esnasında yanlışlıkla yırtılan pusulalar geçerli sayılır.

Sonuçlara itiraz edilirse sayım ikinci kez yapılır mı?

- Sonuçlara itiraz olması halinde sayım ikinci kez yapılır. Eğer ilk ve ikinci sayım sonuçları aynı değilse üçüncü sayım yapılır.

Sayım sonunda neler yapılır?

- Sayım sonunda bir adet doğru doldurulmuş ve Başkan ile üyeler tarafından imzalanıp mühürlenmiş sandık sonuç tutanağı hazırlanmalıdır.

Seçim tutanağı nasıl hazırlanmalıdır?

- Tutanaklar hazırlanırken sayıların kaymamasına dikkat edilmelidir. Tutanakların üzerindeki karekod-barkod bilgisinde il, ilçe ve sandık numarası bilgileri yer alır. Bu bilgi her sandık için tekildir ve o sandığı temsil eder. Hazırlanan tutanağının bir sureti partili sandık üyesine veya müşahitlere verilir. Tutanak almak müşahidin yasal hakkıdır. Bu suret sınıf kapısına asılır ve İlçe Seçim Kuruluna götürülmek üzere torbaya konur.

Mühürlü torba nereye teslim edilir?

- Mühürlü torba, sandık kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından geciktirilmeden ve hiçbir yere uğramadan ilçe seçim kuruluna teslim edilir.