Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı

Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı
Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı
- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Karakaya: "Bu görüşmeler sonrasında, gazeteci ve gazetecilik faaliyetlerinin tanımı yapılacak, gazeteciler kıdem, ücret, faiz, askerlik, analık, sözleşme şartları, iş güvencesi, iş sağlığı gibi alanlarda güçlü haklarla donatılacak, gazetecilerin bu hakları elde edebileceği mekanizmalar güçlendirilecektir" - "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, bireylerin düşünce ve fikir dünyasının güçlenmesi, sorgulayan, araştıran, demokratik bir toplumun; sorunlar karşısında tavır geliştirebilen, gündemi analiz ederek tez ve antitezler üretebilen duyarlı bir gençliğin oluşması, dördüncü kuvvet olarak 'Güçlü Basının' var olmasıyla doğrudan ilgilidir"

ERZURUM (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından düzenlenen, Basın İş Kanunu Çalıştayı'nın ikincisi Erzurum'da başladı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Polat Renaissance Otel'de düzenlenen Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, basın mensuplarının meslek hayatlarında karşılaştıkları sorunların tespiti ve çözümü için bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Gazetecilerin iş yaşantılarında karşılaştıkları ve uzun yıllardır süregelmekte olan "mevzuat kaynaklı" sorunların çözülebilmesi için, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan himayesinde bir dizi çalıştay düzenleme kararı alındığını ifade eden Karakaya, "Bu çalıştayların ilki Ankara 'da düzenlenmiş, ikincisi de bugün itibarıyla Erzurum'da düzenlenmektedir. Bir üçüncüsünün de İstanbul'da düzenlenmesi düşünülmekte olan bu çalıştayların sonucunda, Basın İş Kanunu'nun aksayan yönleri tespit edilerek, buna yönelik iyileştirme politikalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Karakaya, bu çalıştaylar sonucunda bir yasa değişikliği sürecinin de yine basın mensupları ile istişare halinde yürütülmesinin planlandığını dile getirerek, BYEGM'nin yürüttüğü her türlü iş ve işlemlerde basın sektörünün temsilcileri ve alanında uzman akademisyenlerle ortak hareket etmeyi prensip haline getirdiklerini söyledi.

- "Nokta atışı niteliğindeki çözüm yolları geliştirilebilecek"

Karakaya, bu çalıştaylarla gazetecilerin iş yaşantılarında karşılaştıkları sorunlar bizzat gazeteciler tarafından dile getirilip yine bizzat gazeteciler tarafından çözüm önerilerinin geliştirildiğini vurgulayarak, "Bu yöntemle tespit edilen reel sorunlar ve tespitlerle sektörde maksimum hissedilebilirliği olan, adeta 'nokta atışı' niteliğindeki çözüm yolları geliştirilebilecektir" diye konuştu.

Karakaya, 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun, 1952 yılında yürürlüğe girdiğini, birçok kez değişikliğe uğramasına rağmen basın sektörünün hızlı değişimine ve dönüşümüne cevap veremez hale geldiğini aktardı.

- "Gazeteciler güçlü haklarla donatılacak"

Yasama tekniği açısından da sakat olan mevcut kanunun, müeyyidelerinin yetersizliği sebebiyle gazetecilere sadece sanal bir iş güvencesi sunduğunu dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Yasadan kaynaklanan bu sorunlar, gazetecilerin piyasa ve sektör şartları altında ezilmelerine, çoğu zaman gazetecilik faaliyetlerini yapamaz bir hal almalarına yol açmaktadır. Gazetecilerin mali haklarının teminat altına alınmamış olması ve iş güvencesinden mahrum olmaları, bağımsız, özgürlükçü, demokrat gazetecilik faaliyetlerinin yeterince gelişememesine de yol açmaktadır. Bu çalıştaylarla gazetecilerin, iş hukuku anlamında, güçlü bir statüye kavuşturulması ile iş hukukundan doğan haklarının daha kolay ve daha hızlı olarak elde edebilmeleri sağlanacaktır. Bu görüşmeler sonrasında, gazeteci ve gazetecilik faaliyetlerinin tanımı yapılacak, gazeteciler kıdem, ücret, faiz, askerlik, analık, sözleşme şartları, iş güvencesi, iş sağlığı gibi alanlarda güçlü haklarla donatılacak, gazetecilerin bu hakları elde edebileceği mekanizmalar güçlendirilecektir. Böylelikle mülkiyet ve piyasa şartları karşısında daha güçlü bir gazeteci profili oluşturulacaktır. Gazeteciler hak ettikleri statüye kavuşacaktır. Bu çalıştayların gerekliliği, basın mensuplarının istek, öneri ve şikayetleri sonucunda tespit edilmiştir."

Karakaya, gazetecilerden yeniden meslek tanımı yapılması gerekliliği, internet haberciliğinin de gazetecilik tanımının içerisine alınması gibi istek ve önerileri dikkate aldıklarını söyledi.

İlk çalıştayın deşifre ve redaksiyon işlemlerinin tamamlandığını, dile getiren Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle inanıyorum ki bugünkü çalıştayımız neticesinde elde edilen verilerle sektörden kaynaklanan sorunlar büyük oranda tespit edilmiş olacaktır. Elde edilen veriler sayesinde uzman kadrolarımızca mükemmele yakın bir rapor hazırlanarak mevzuat geliştirme işlemleri yürütülecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, bireylerin düşünce ve fikir dünyasının güçlenmesi, sorgulayan, araştıran, demokratik bir toplumun, sorunlar karşısında tavır geliştirebilen, gündemi analiz ederek tez ve antitezler üretebilen duyarlı bir gençliğin oluşması, dördüncü kuvvet olarak 'Güçlü Basının' var olmasıyla doğrudan ilgilidir. BYEGM olarak bizlere düşen, bu bilinçle hareket ederek, güçlü basının oluşması için gece gündüz çalışmaya devam etmek olmalıdır. Genel müdürlüğümüz bu noktada üzerindeki sorumluluğun bilincinde hareket etmekte olup, Türk basınının güçlendirilmesi için birçok somut faaliyet yürütmektedir."

- "Gazetede yazı yazan gazeteci midir?"

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazlı Özsoy, Doğu'da gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu belirterek, "Hele yerel basında çalışıyorsanız çok ciddi zorlukları vardır. Erzurum'da Türkiye basınını tartışacağız. Türk yerel medyasını masaya yatıracağız. Burada basının özellikle yerel medyanın sorunlarını tartışacağız. Sorunlara çözümler arayacağız" dedi.

Atatürk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Şuğle de İş Hukuku'nun, Türkiye'de cumhuriyet öncesi dönemde ve cumhuriyetin ilk yıllarında mecelle ile çözüldüğünü, 1926 yılında Borçlar Kanunu'nun hizmet akdini düzenleyerek İş Hukukunu ortaya çıkardığını anlattı.

Basın İş Kanunu'na göre gazetede çalışan ve fikir sanat işçiliği yapanların gazeteci statüsünde olduğunu ifade eden Şuğle, "Gazetede yazı yazan gazeteci midir? Ben hoca olarak haftada 2-3 gün gazetede yazı yazı yazıyorum televizyonda yorum yapıyorum diye gazeteci mi oldum?" şeklinde konuştu. 

- Çalıştayda 3 oturum yapılacak

Çalıştayın "Gazeteci kimdir? Gazeteci basın dışında başka bir işte çalışabilir mi?" başlıklı ilk oturumunun moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar yapacak.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ikinci oturumda, "Gazetecinin ücreti, mesleki kıdem ve kıdem tazminatı sorunu", "Gazetecilikte sözleşme, tecrübe müddeti ve terfi esası" konuları masaya yatırılacak.

Çalıştayın ikinci gününde ise BYEGM Basın Yayın Dairesi Başkanı Ali Güneş'in moderatörlüğünde "Devletin sunduğu hizmetler ve medya" konusu tartışılacak.

Çalıştay, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'nın genel değerlendirmesiyle sona erecek.

Basın İş Kanunu Çalıştayı'nın birincisi eylül ayında Ankara'da, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Erzurum'un ardından İstanbul'da da düzenlenecek çalıştay sonrasında Basın İş Kanunu taslağının hazırlanması ve TBMM'nin gündemine taşınması planlanıyor.