DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
- Kalkınma Bakanı Yılmaz: (1) - "Eylem planı tarım, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan DAP Bölgesi'nde ekonomik büyümeye, istihdam artışına ve sosyal gelişmeye; özetle vatandaşlarımızın refahına vesile olacak" - "Bölgelerimizin sahip olduğu olanakları ve mevcut potansiyellerini harekete geçirmek üzere bölgelerimize özgü, farklı nitelikte politikalar geliştiriyoruz" - "DAP İdaresi'nin 2015 yılı bütçesi 87,3 milyon TL'dir. Hazırlığı bölge kalkınma idaremizce koordine edilen eylem planı bir ilktir"

ERZURUM (AA) - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı'nın, tarım, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan bölgede ekonomik büyümeye, istihdam artışına,  sosyal gelişmeye ve vatandaşların refahına vesile olacağını bildirdi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan DAP Eylem Planı'nı, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde, Bakan Yılmaz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker açıkladı.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni bölgesel kalkınma politikasının uygulama araçlarından birisini daha kamuoyuyla paylaşarak uygulamaya koyduklarını söyledi.

Bölgesel gelişmeye dair ulusal vizyonlarının, "Sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye " olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yeni bölgesel gelişme politikamız gelişmişlik farklarının azaltılması hedefini muhafaza ediyor. Bunun yanında her bir bölgemizin rekabet gücünü ayrı ayrı artırmayı da benimsiyor. 2023 hedeflerine yürürken kapsayıcı bir kalkınma anlayışıyla tüm bölgelerimizin potansiyelini harekete geçirmek temel politikalarımızdan birisidir" diye konuştu.

Yeni bölgesel gelişme anlayışlarının temelinde bölgeleri ve coğrafyayı bir yük olarak değil, zenginlik ve önemli birer değer olarak görmek olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gelir düzeyi düşük bölgelerimizin şartlarını iyileştirerek, onların ulusal kalkınma sürecimize ve rekabet gücümüze katkı sağlamalarını hedefliyoruz. Bu amaçla bölgelerimizin sahip oldukları olanakları ve mevcut potansiyellerini harekete geçirmek üzere bölgelerimize özgü, farklı nitelikte politikalar geliştiriyoruz. İnsan odaklı ve bütüncül programlarla yol haritamızı oluşturuyoruz. Hükümetimiz, bölgesel politikaların, merkezi ve yerel birimlerin koordinasyonuyla oluşturulması ve uygulanabilmesi için yeni kurumsal yapıların ve araçların devreye sokulması gerekliliğini görmüştür. Bölge kalkınma idarelerimiz ve kalkınma ajanslarımız bu alandaki yeni kurumsal yapılarımızdır."

Özellikle 2008 yılında hazırlanan GAP Eylem Planı vasıtasıyla o bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde gözle görülür iyileşmeler sağladıklarını vurgulayan Yılmaz, bu tecrübeden yararlanarak, 2011 yılında DAP, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdarelerini kurduklarını belirtti.

 Bu idarelerin, kurumsal gelişmelerinin yanı sıra eylem planı hazırlıkları, yerel ve kırsal kalkınmaya destek, muhtelif inceleme araştırma ve işbirliği ağları oluşturmaya yönelik faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'ın kalkınmasının hızlandırılması amacıyla kurulduğunu anımsattı.

- "DAP İdaresi'nin 2015 yılı bütçesi 87,3 milyon TL"

DAP'ın, 2012 yılında temel kurumsallaşmasını tamamladığını ve eylem planı hazırlıklarına başladıklarına değinen Yılmaz, "46 personel ile faaliyet göstermekte olan DAP İdaresi'nin 2015 yılı bütçesi 87,3 milyon TL'dir. Hazırlığı bölge kalkınma idaremizce koordine edilen eylem planı bir ilktir. Plan değil, eylem planıdır. Titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. Bu eylem planı, ihtiyaç ve potansiyeller temelinde oluşturulan stratejiler çerçevesinde, projelerin ve faaliyetlerin bütünlük ve tutarlılıkla yürütülmesi için ortaya konulmuştur" şeklinde konuştu.

DAP Eylem Planı'nın, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına ciddi, disiplinli, planlı programlı bir yaklaşımın eseri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hepsinden önemlisi, laf değil eylem ortaya koymakta, vaat değil somut projeler içermekte, hesaba ve kitaba dayanmaktadır. Her bir eylem programı en ince detayına kadar çalışılarak bütçe ve kaynak ihtiyaçları belirlenmiş ve ayrılmıştır. Uygulamayı da gerek yerinde gerek merkezde sıkı biçimde takip etmek suretiyle GAP'ta örneğini yaparak gösterdiğimiz; etkili, verimli, netice alan yaklaşımımızı burada da tekrarlayacağız. Şüphesiz, DAP bölgemiz ile ilgili planlama çalışmalarının geçmişi vardır ve bu kapsamda çeşitli projeler de uygulanmıştır. Bununla birlikte, takviminin, bütçesinin, sorumlu kuruluşlarının tanımlandığı somut faaliyet ve projeleri içermesi itibarıyla DAP Eylem Planı bölgemiz için ayakları yere basan ilk eylem planıdır."

Yılmaz, eylem planının tarım, turizm, ulaştırma, lojistik ve ticaret alanlarında önemli potansiyele sahip olan DAP Bölgesi'nde ekonomik büyümeye, istihdam artışına ve sosyal gelişmeye; özetle vatandaşların refahına vesile olacağını belirtti.

- İl ve ilçelerde durum tespiti yapıldı

Eylem planının tüm tarafların azami katılımıyla hazırlandığını belirten Yılmaz, "Yerinde, il ve ilçelerde durum tespitinde bulunuldu, görüş ve öneriler toplandı. Merkezde ve yerinde bakanlıkların, il müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının, iş ve meslek örgütlerinin, üniversitelerin, mahalli idarelerin yazılı görüşleri alındı. Toplantılar, çalıştaylar gerçekleştirildi. Merkezde müsteşarlarımızdan oluşan Bölgesel Gelişme Komitesi'nde değerlendirildi. Başbakanımız ve bakanlarımızdan müteşekkil Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunca onaylandı" dedi.

Eylem planının 5 gelişme ekseni altında toplam 126 eylemden oluştuğunu ifade eden Yılmaz, bunların 52 sorumlu kuruluş tarafından gerçekleştirileceğini, bu doğrultuda 99 kuruluşla da işbirliği yapılacağını söyledi.

Sorumlu kuruluşların eylem planının eksenleri bazında dağılımını da sıralayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gıda ve Tarım Sektörlerinde Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması: 25 eylem, 6 sorumlu-30 işbirliği yapılacak kuruluş. Sanayi ve Hizmetler Sektörlerinin Güçlendirilmesi: 21 eylem, 11 sorumlu - 47 işbirliği yapılacak kuruluş. Altyapı, Kentleşme ve Çevre Koruma: 27 eylem, 9 sorumlu-24 işbirliği yapılacak kuruluş. Beşeri-Sosyal Sermayenin ve Sosyal Altyapının Güçlendirilmesi: 38 eylem, 29 sorumlu-53 işbirliği yapılacak kuruluş. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: 15 eylem, 10 sorumlu-14 işbirliği yapılacak kuruluş. Eylem planımız ortak bir çaba, heyecan ve azmin ürünüdür."

(Sürecek)