DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı
- Kalkınma Bakanı Yılmaz: (2) - "Eylem planının hayata geçirilmesiyle bölgenin sosyal ve ekonomik göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedilecek. 2013 yılında yüzde 7,7 olan işsizlik oranını 2018'de yüzde 5,7 seviyesine çekeceğiz. İstihdam oranını yüzde 45,5'ten yüzde 50'ler seviyesine çıkaracağız" - "DAP Eylem Planı döneminde Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan illerimizde yatırım programlarımız vasıtasıyla 21 milyar lira kamu yatırımı yapacağız"

ERZURUM (AA) - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Eylem Planı'nın hayata geçirilmesiyle bölgenin sosyal ve ekonomik göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini belirterek, "2013 yılında yüzde 7,7 olan işsizlik oranını 2018 yılında yüzde 5,7 seviyesine çekeceğiz. İstihdam oranını yüzde 45,5'ten yüzde 50'ler seviyesine çıkaracağız. İş gücüne katılım oranını ise yüzde 49,2'den yüzde 53'e yükselteceğiz" dedi.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan DAP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu, başta madencilik ve hayvancılık alanlarında olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle ciddi potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Toplam nüfusun yüzde 7,7'sinin bu bölgede yaşadığına dikkati çeken Yılmaz, 6 milyonu bulan bölge nüfusunun yaş ortalamasının 28 olduğunu ifade etti.

Yılmaz, bölgede 2002 yılında yalnızca toplamda 184 milyon lira olan yatırım teşvik belgeli yatırımların, 2013 yılında 5,4 milyar lira düzeyine ulaştığını kaydetti.

Son 12 yılda DAP bölgesinde yaşanan gelişmelere de değinen Yılmaz, hükümetleri döneminde Doğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan kamu yatırımlarının payını önemli ölçüde artırdıklarını belirtti.

Baraj ve hidroelektrik santrali yatırımlarına ağırlık verdiklerini, bölgede toplam 47 baraj ve hidroelektrik santralini işletmeye aldıklarına işaret eden Yılmaz, "Bu santrallerle bölgenin elektrik üretim kurulu gücüne 1083 MW ilave ettik. Alpaslan 1 Barajı tamamlandı. Toplam kurulu gücü 160 MW, yıllık enerji üretimi 488 milyon kWh'dir" diye konuştu.

DAP kapsamında başlattıkları yatırımları tamamlamak, bugüne kadar gerçekleştirdikleri tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve kalkınma sürecini sürdürülebilir kılmak istediklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu amaçla yenilikçi, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı projeler içeren DAP Eylem Planı'nı uygulamaya koyuyoruz. DAP Eylem Planı'nın temel amacı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve bölgenin refah düzeyinin, ulusal ortalamaya yakınsamasının sağlanmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için başlıca 4 hedef koyduk. Gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değer ve verimliliğini artıracağız. Gelir getirici faaliyetleri çeşitlendireceğiz. Beşeri sermayenin niteliğini iyileştireceğiz. İstihdam alanlarını, istihdam edilebilirliği ve kentlerin yaşam kalitesini artıracağız."

- "Eylem planımız 5 ana eksenden oluşuyor"

Eylem planlarının 5 ana eksenden oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, bunları, "Gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerin artırılması, sanayi ve hizmetler sektörlerinin güçlendirilmesi, altyapı, kentleşme ve çevresel koruma, beşeri-sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi" şeklinde sıraladı.

Bakan YIlmaz, eylem planının hayata geçirilmesiyle bölgenin sosyal ve ekonomik göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydedileceğini belirterek, "2013 yılında yüzde 7,7 olan işsizlik oranını 2018 yılında yüzde 5,7 seviyesine çekeceğiz. İstihdam oranını yüzde 45,5'ten yüzde 50'ler seviyesine çıkaracağız. İşgücüne katılım oranını ise yüzde 49,2'den yüzde 53'e yükselteceğiz. 2013 yılında 1,3 milyar dolar civarında olan bölge ihracatını ise 2018 yılında asgari 2,8 milyar dolar seviyesine yükselteceğiz" ifadesini kullandı.

DAP Eylem Planı döneminde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde yatırım programları vasıtasıyla 21 milyar lira kamu yatırımı yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "Plan dönemi sonunda DAP bölgesinde yer alan illerimizin yaşam standardını ülke ortalamasına yakınlaştıracak, fiziki ve sosyal dezavantajlarını önemli ölçüde bertaraf etmiş olacağız" dedi.

(Bitti)