Gölden akaryakıt üretilecek

Gölden akaryakıt üretilecek
Gölden akaryakıt üretilecek
- Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yapılan çalışma kapsamında, Tortum Gölü'nden toplanarak, laboratuvar ortamında çoğaltılan mikroalglerden biyodizel elde edilecek - Fakültenin dekanı Prof. Dr. Atamanalp: "Türkiye'de enerji açığı hat safhalarda. Bu çalışmayla ülkemizde çok önemli aşamada olan enerji açığına katkı sağlamayı, bölge insanına vereceğimiz kurslarla bunun üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz"

ERZURUM (AA) - AYŞE YILDIZ - Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yapılan çalışma kapsamında, Tortum Gölü'nden toplanarak, laboratuvar ortamında çoğaltılan mikroalglerden akaryakıt üretilecek.

Fakültenin hazırladığı "Erzurum'daki Doğal Su Kaynaklarından İzole Edilebilen Mikroalglerden Biodizel Üretimi" Projesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 94 bin 383 lira destekle kabul edildi.

Proje kapsamında, alglerin üretimi ve bilimsel çalışma için üniversite yerleşkesine 135 metrekare polikarbon sera kurularak, özel üretim sistemi oluşturuldu. Tortum Gölü'nden öğretim üyeleri tarafından toplanan mikroalgler, laboratuvar ortamında bazı işlemlerden geçirilerek, adaptasyonu sağlandı.

Ardından seraya alınarak, ısısı, beslenmesi ve bakımı yapılan alglerin burada çoğalması ve büyümesi sağlandı. Seranın camlarının mercek özelliği sayesinde az enerjiyle yüksek sıcaklık elde edilen alanda, mikroalglerin üretiminde başarılı olundu.

Mikroalglerin laboratuvar ortamında yağı alınarak, çevreye çok daha az zarar veren biyodizel üretilecek.

Projeyle hem sadece turizm amaçlı kullanılan Tortum Gölü'nden akaryakıt üretilerek, ekonomiye kazandırılması sağlanacak hem de ağır tonajlı araçlarda kullanılan 10 numaralı yakıtların sucul canlılara verdiği zararlar önlenecek. Fakülte tarafından bölge halkına yönelik kurslar düzenlenerek, göl ekonomiye kazandırılacak.

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KUDAKA tarafından desteklenen proje kapsamında, artık yaşlı göller sınıfında bulunan Tortum Gölü'nden izole ettikleri mikroalgleri, kitlesel olarak üretip, onlardan biyodizel üretimini amaçladıklarını söyledi.

- "Gölü ekonomiye kazandıracağız"

Tortum Gölü'nden izole edilen mikroalglerin ilk defa denenecek bir çalışma olduğunun altını çizen Atamanalp, "Tabii Tortum Gölü, turizm amaçlı iyi kötü kullanılıyor fakat ekonomiye kazandırma kısmında henüz zayıfız. Su Ürünleri Fakültesi olarak, ekonomiye katkı sağlamak için çalışma yaptık. Türkiye 'de enerji açığı hat safhalarda. Bu çalışmayla ülkemizde çok önemli aşamada olan enerji açığına belki küçük de olsa bir katkı sağlamayı, bölge insanına vereceğimiz kurslarla bunun üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Atamanalp, bölgede ilk kez alglerden biyodizel üretimini amaçladıklarını belirterek, Tortum Gölü'nün sit alanı olarak ilan edildiğinden bu yana balıkçılık aktivitelerine izin verilmediğinden dolayı normalin üzerinde popülasyon olduğunu ifade etti.

Bir mikroalg türünün gölde yoğun olarak mevcut olduğunun altını çizen Atamanalp, "Bu mikroalg türü çoğalmak için özel şartlar istiyor. Kurduğumuz sera içerisinde bu mikroalgi çoğaltıp, bundan da biyodizel elde edeceğiz" dedi.

- "Çevresellik açısından diğer yakıtlara göre çok iyi durumda"

Oluşturdukları serada mikroalglerin daha hızlı çoğaldığına dikkati çeken Atamanalp, şöyle devam etti:

"Fosil yakıtlar, sucul ekosistemler üzerinde önemli tehditler oluşturuyor. Geçen yıl yaptığımız bilimsel çalışmada, ağır tonajlı kamyonlarda kullanılan 10 numaralı yakıtlarını sucul canlılar üzerinde çok olumsuz etkilerinin olduğu belirledik. Çalışmamızın, çevresel bir boyutu da bulunmakta. Çevresellik açısından diğerlerine göre çok iyi durumdadır. Mikroalglerin belli bir yoğunluğa ulaşmasını bekliyoruz, ardından biyodizel üretimine başlayacağız."

Projeden sorumlu öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özden Fakıoğlu da alglerin bakımını ekip olarak özenle yaptıklarını ve çoğalmasında olumlu sonuç aldıklarını söyledi.