AFAD personeline "temel madencilik eğitimi"

AFAD personeline "temel madencilik eğitimi"
AFAD personeline "temel madencilik eğitimi"
- İmzalanan protokol kapsamında AFAD personeline, ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde maden kazalarında kurtarma faaliyetlerinin daha iyi koordine edilmesi için temel madencilik eğitimi veriliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzalanan protokol kapsamında AFAD personeline, ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde maden kazalarında kurtarma faaliyetlerinin daha iyi koordine edilmesi için temel madencilik eğitimi veriyor.

ESOGÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürriyet  Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'de geçmiş yıllarda madencilik sektöründe yaşanan kazalar sonucu büyük üzüntülerin yaşandığını söyledi.

Kazaların ardından AFAD tarafından gerekli koordinasyon çalışmaları kaza mahallinde yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Akdaş, şöyle konuştu:

"Bu eğitimle, madencilik sektöründe herhangi bir kaza yaşandığında, AFAD personelinin kurtarma faaliyetlerini daha iyi koordine edebilmesi, madencilikte kullanılan terim ve terminolojiyi bilerek, madencileri daha iyi anlayabilmeleri ve onlara daha etkili destek verebilmeleri hedeflenmiştir. Özellikle madencilik sektöründe yaygın olarak kullanılan ve madencilik mesleğine özel olan teknik terimler ile terminoloji bulunmaktadır. Madencilik sektöründe teknik personel dahil, madenciler ve işçilerinin kullandıkları oldukça farklı bir terminoloji söz konusudur. Madencilik yapmayan kişilerin bu terimleri anlaması ve kavraması hemen hemen imkansızdır. Örneğin, yer altı madenciliğinde yaygın kullanılan 'sarma', 'boyunduruk', 'topuk', 'ayak', 'domuzdamı', 'başyukarı' gibi kelimeler ne anlama geldiğini anlamak çok zordur."

- Teorik ve uygulamalı eğitim yapılacak

Prof. Dr. Akdaş, AFAD merkez ve taşra teşkilatında görevli olan 30'ar kişilik iki ayrı gruba, hem madenciliği kısmen ve ana faaliyetlerinin tanıtılması hem de yaygın kullanılan terim ve terminolojiyi anlatmak için ESOGÜ'de eğitim yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Eğitimlerin koordinasyonunun kendisi tarafından yürütüldüğünü anlatan Prof. Dr. Akdaş, şunları söyledi:

"Eskişehir Valiliği AFAD İl Müdürlüğü de bu eğitim ile yakından ilgilenerek, her konuda desteğini sürdürmüş ve sürdürmektedir. 8 saatlik teorik eğitim sonunda, ESOGÜ Maden Bölümü Maden Eğitim Galerisi'nde uygulaması da görsel anlamda yapılacaktır. AFAD personeline yönelik temel madencilik eğitimi mühendislik bölümü öğretim üyeleri tarafından 5 farklı başlıkta verilecek. Eğitimin ikinci gününde de eğitime katılan personel, Garp Linyitleri İşletmesi, Ömerler Yeraltı Mekanize Linyit Ocağında tahlisiye ekiplerinden brifing alacak ve yeraltında tam mekanize üretim hakkında teknik inceleme yapacaklar."