ETTOM'dan girişimcilik ağı projesi

ETTOM'dan girişimcilik ağı projesi
ETTOM'dan girişimcilik ağı projesi
- ETTOM Müdürü Prof. Dr. Çabuk: - "Projemizde, üniversitemizde yenilikçi girişimciliği geliştirecek, sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturulacaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çabuk, yöneticiliğini Prof. Dr. Müjgan Sağır'ın yaptığı "Girişimcilik Ağı Projesi" ile üniversitede yenilikçi girişimciliği geliştirecek, sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistem oluşturulacağını söyledi.

Çabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ekosistem gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere bir standart getirilmesi, plan ve program dahilinde birbirini tamamlayan adımlar şeklinde tasarlanmış olması, tek merkezden tek mesaj ile yönetilebilmesi, nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi açısından büyük önem teşkil ettiğini kaydetti.

Girişimciliğin, yurtdışındaki örneklerinin salt model bazlı işleyişinin aksine önemli bir avantaj olarak ulusal kültürümüzün büyük bir parçası olduğunu ifade eden Çabuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alanında birçok ülkeden ileride olmasına rağmen sistematik bir yapıya sahip olmaması, teorik anlamda eksiklikler bulunması, deneme yanılma yöntemiyle entelektüel ve finansal sermaye israfının yüksek olması, bilgi temelli girişimcilik hakkında henüz gerekli farkındalığın sağlanmamış olması, olgunun özü itibariyle sahip olduğu risk boyutunun yönetilebilir olduğunun henüz bilincine varılmamış olması, proje kültürünün beklenildiği kadar yaygınlaşmamış olması, finansal destek mekanizmalarının bir kısmının yeni kurulmakta olması ve potansiyel girişimcilerin bu mekanizmalar hakkındaki bilgilerinin yetersizliği gibi faktörler atılması gereken daha çok adım olduğunu göstermektedir. Bu nedenle potansiyel girişimcilere henüz hayata atılmadan gerekli bilgi ve donanımın sağlanması, başarı ve başarısızlık hikayelerini erken dönemlerde daha fazla inceleyebilme imkanı sunulması, minimum riskle tecrübe edinme imkanları sağlanması, uygulamada olduğu kadar teorik düzeyde de sağlam bir altyapı kazanmalarının sağlanması hem kendileri hem de yetiştirecekleri gelecek nesiller için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada en büyük rol üniversitelerimize düşmektedir."

Çabuk, bilgi temelli yenilikçilik, katma değer yaratan ürün, verilen akademik bilgi ve deneyimle toplum ve dünyasının ihtiyaçları arasındaki farkların optimize edilmesi, yenilikçi ve girişimci üniversiteler olarak adlandırılan ve vizyonlarını genişleten yeni nesil üniversite'lerin, en öncelikli amaçlarından biri, özgür ve yenilikçi iş fikirlerinin yetişip gelişebileceği ekosistemler oluşturmak ve hayatta kalmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

- "Girişimcilik ekosistemi altı ana etken üzerinde inşa edilmiştir"

Bu anlayışla oluşturulan ekosistemlerin, gelişim sağladıkça ve ulusal kalkınma düzeyimize katkıda bulundukça başarı hikayeleri artacağını anlatan Çabuk, şunları kaydetti:

"Bilgi temelli girişimciliğin salt girişim arzusuna olan farkı toplum tarafından benimsenecek ve bu kültür geliştikçe, girişimcilik çekici bir kariyer seçeneği olarak görülmeye başlayacaktır. Projemizde, üniversitemizde yenilikçi girişimciliği geliştirecek, sürdürülebilir bir girişimcilik ekosistemi oluşturulacaktır. Bu ekosistem gerçekleştirilmekte olan faaliyetlere bir standart getirilmesi, plan ve program dahilinde birbirini tamamlayan adımlar şeklinde tasarlanmış olması, tek merkezden tek mesaj ile yönetilebilmesi, nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir. Girişimcilik ekosistemi altı ana etken üzerinde inşa edilmiştir. Bunlar, girişimcilerin iş fikri analizleri, eğitim süreci, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve etkisinin arttırılması için etkinlikler ve aktivitelerin yapılması, tecrübe ve bilgi paylaşımı için mentor mekanizmasının olması, girişimcilerin finansal kaynaklara erişimlerinin sağlanması, pazara açılmadan en düşük risk düzeyiyle projelerini uygulamaya koyabilecekleri kuluçka merkezlerinde faaliyete geçmeleri ve tüm süreçleri tamamlayan girişimlerin şirketleşmelerinin desteklenmesidir."

Çabuk, bu doğrultuda, iç ve dış paydaşlarla işbirliği kapsamında nitelikli faaliyetler, uygulama oranı yüksek, tecrübeli eğitmenler tarafından bir dönemde 4 sınıfta 80, toplamda 480 kişiye verileceğini belirterek, 102 saatlik yoğun ve etkin bir eğitim programı, her iş fikrinin bir projeye dönüştürüleceği destek mekanizmaları, şirketleşmeden önce olduğu kadar sonra da destek verecek mentorluk sistemleri, finansal destek için tasarlanmış proje pazarları, yerel melek yatırımcı ağı, ön kuluçka merkezi ve tüm bu girişimcilik ekosistemi dinamiklerinin işleyişleri özenle tasarlandığını sözlerine ekledi.