"Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu"

"Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu"
"Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu"
- İSFED Genel Başkanı Prof. Dr. Altıntaş: "Bugün maalesef ülkemizde erdemlerini kaybetmiş, birleştirici maddi ve manevi kültürlerini alamamış, değerlerini yitirmiş, yaşadığı toplumun kültürüne yabancı, ahlaki ve insani değerlere aykırı davranan, yani kendilerini mutlu kılacak gerçeklerden uzaklaşmış, gerçek konusunda cahil kalmış kişiler mevcut" - "O halde onları bilgilendirmek, onları iyiye, güzele, doğruya, ahlaka, erdeme götürebilmek yöneticilere düşen bir görevdir"

ESKİŞEHİR (AA) - İslam Felsefecileri Derneği (İSFED) Genel Başkanı Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, Türkiye 'de erdemlerini kaybetmiş, birleştirici maddi ve manevi kültürlerini alamamış, değerlerini yitirmiş, yaşadığı toplumun kültürüne yabancı, ahlaki ve insani değerlere aykırı davranan, kendilerini mutlu kılacak gerçeklerden uzaklaşmış kişiler olduğunu bildirerek, "O halde onları bilgilendirmek, onları iyiye, güzele, doğruya, ahlaka, erdeme götürebilmek yöneticilere düşen bir görevdir" dedi.

Türk ve İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden olan Farabi'nin hayatı ve düşünce sisteminin anlatıldığı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan "Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası Sempozyumu" yerli ve yabancı akademisyenlerin sunduğu bildirilerle devam etti. 

Sempozyumun Prof. Dr. Necip Taylan başkanlığındaki 5'inci oturumunda konuşan, İSFED Genel Başkanı Prof. Dr. Altıntaş, "Farabi Düşüncesi Doğrultusunda Bugün Yönetim Nasıl Olmalıdır?" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 

Yöneticilerin ve halkın, akla göre davranma mecburiyeti, sorumluluğu taşıdığını belirten Prof. Dr. Altıntaş, şunları söyledi: 

"Bugün maalesef ülkemizde erdemlerini kaybetmiş, birleştirici maddi ve manevi kültürlerini alamamış, değerlerini yitirmiş, yaşadığı toplumun kültürüne yabancı, ahlaki ve insani değerlere aykırı davranan, yani kendilerini mutlu kılacak gerçeklerden uzaklaşmış, gerçek konusunda cahil kalmış kişiler mevcut. O halde onları bilgilendirmek, onları iyiye, güzele, doğruya, ahlaka, erdeme götürebilmek yöneticilere düşen bir görevdir."

-"Rakamlar mutsuz insanları gösteriyor"

"Türkiye'de 2012 yılında 3 milyon 285 bin 925 suç işlenmiş, 33 bin 970 de boşanma olmuş. Türkiye nüfusunun yüzde 5'i ateist, yüzde 12'si inançsız, 3 milyon eşcinsel var. 405 bin hırsızlık, 3 bin 463 kapkaç, 8 bin 423 yankecisi olayı var" diyen Prof. Dr. Altıntaş, bütün bu rakamların, kültürünü, yaratılış gayesini bilmeyen, eğitimden mahrum bırakılmış, "iyi nedir" bunu alamamış dolayısıyla da mutsuz insanları gösterdiğini, bunun sebebinin de Farabi'ye göre "gerçek" konusundaki cehalet olduğunu vurguladı. 

İnsanların yaşadığı sıkıntıların sebebini "gerçek" konusunda bilgi sahibi olmaması olarak değerlendiren Prof. Dr. Altıntaş, "Yaratılış gayesini bilmiyor, ruhların ihtiyaçlarından habersizler. Nefislerin telkinleri hususunda cahiller. Bencillik ve zihin putları kendilerini yönlendiriyor. Herkesin zihninde bir put var ve bizler o putlar gereğince hareket ediyoruz. Bunlardan kurtulmanın yolu eğitimdir. Eğitimin de hürriyet, eşitlik, adalet ve mutlu olma prensiplerini, insana öğretmesi gerekiyor" diye konuştu. 

Sempozyumda, Afyon Kocatepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Prof. Dr. Kasım Turhan "4.-10. Yüzyılda İki Müslüman Siyaset Filozofu Farabi ve Amiri", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sözen "Farabi'nin Siyaset Felsefesinde Ahlakın Yeri ve Önemi" ve Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya "Farabi'nim Medeniyet Projesi'nden Siyaset İlmi ve Medine-Şehir" başlıklı bildirilerini sundu.