TÜKDES Onur Kurulu Başkanı Gücüyener:

TÜKDES Onur Kurulu Başkanı Gücüyener:
TÜKDES Onur Kurulu Başkanı Gücüyener:
- "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesindeki açık hüküm nedeniyle tüketici mahkemesinin, uyuşmazlığın esasıyla ilgili karar verme yetkisi bulunmamaktadır"

ESKİŞEHİR (AA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Onur Kurulu Başkanı Avukat  Pınar Turhanoğlu Gücüyener, satıcı ve sağlayıcıların tüketici aleyhine ilamsız icra takibi yapma işlemlerine ilişkin, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci maddesindeki açık hüküm nedeniyle tüketici mahkemesinin, uyuşmazlığın esasıyla ilgili karar verme yetkisi bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda 3 bin 300 lira  altındaki uyuşmazlıklarda şirketlerin de tüketici hakem heyetine başvurusunun zorunlu olduğu, tüketici hakem heyetine başvuru yapmadan icra takibi yapamayacaklarının belirtildiğini anlattı.

Bu karardan ''tüketici aleyhine 3 bin 300 lira altına icra takibi yapılamayacağı'' çıkarımı yapmanın anlamlı gözükmediğini dile getiren Gücüyener, şunları kaydetti:

"Kararı incelediğimizde şunu görüyoruz. Şanlıurfa'da bir tüketici 850 liralık ipotek tesis ve ekspertiz alacağı için icra takibi başlatıyor. Bankanın itirazı üzerine 'itirazın iptali' talebi ile tüketici hakem heyetine gidiyor. Tüketici hakem heyeti itirazın iptaline karar veriyor. Bu karara dayanarak tüketici icra takibinin devamını istiyor. Banka ise bu kararın kaldırılması talebi ile mahkemeye başvuruyor. Yerel Mahkemenin reddettiği dava 'kanun yararına bozma' talebi ile Yargıtay 13. Dairesi'ne geliyor."

Gücüyener, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, ''Tüketici sorunları hakem heyeti, mahkeme niteliğinde değildir" şeklinde hüküm kurduğunu belirterek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Buna göre, verdiği karar ilamlı icra yoluyla takibi mümkün olan Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etmeden ilamsız icra takibi yapmakta tüketicinin hukuki yararı yoktur. Bu durumda tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamayacağı gibi, tüketici mahkemesinde de dava açılamaz. Buna rağmen icra takibi yapılması ve icra takibine itiraz edilmesi halinde ise, itirazın iptali istemiyle tüketici hakem heyetine müracaat edilemez. Bu halde de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci maddesindeki açık hüküm nedeniyle tüketici mahkemesinin, uyuşmazlığın esasıyla ilgili karar verme yetkisi bulunmamaktadır."

Bu durumda karardan iki hususun açıkça anlaşıldığını belirten Gücüyener, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tüketici Hakem Heyeti Mahkeme niteliği taşımadığından, 'itirazın iptali' kararı veremez ve tüketicilerin 2015 yılı için 3 bin 300 lira altındaki uyuşmazlıklarda öncelikle tüketici hakem heyetine başvurması zorunludur. Açıklığa kavuşturulması gereken husus bu kararın işlemin diğer tarafı içinde geçerli olup olmadığıdır. Bankalar ya da tüketiciden alacağı olan farklı şirketlerde de tüketici hakem heyetine başvurma zorunluluğu var mıdır? 3 bin 300 liranın altındaki herhangi bir alacak doğrudan icra takibine konu edilemez mi? Kanaatimizce bir tarafın tüketici olduğu işlemler de dahil olmak üzere alacaklı şirketin doğrudan icra takibi yapması mümkündür. Karardan kredi kartı alacağının ya da su faturasının icra takibine doğrudan konu edilemeyeceği anlamı çıkmamaktadır. Tüketicinin böyle bir beklentiye sokulması da bu nedenle yanlıştır."