Türk Dünyası Vakfı:

Türk Dünyası Vakfı:
Türk Dünyası Vakfı:
- "Kendi şehrimizde zaman zaman bu birlik ruhunu kaybedenlerin güneşi balçıkla sıvamaya çalıştıklarına şahit oluyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Dünyası Vakfı tarafından Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye başkanlarının vakfa yönelik açıklamalarına cevap verildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, Türk dünyasında gönüllerin birliği için ortak noktalar aradıklarına değinilerek, "Maalesef kendi şehrimizde zaman zaman bu birlik ruhunu kaybedenlerin güneşi balçıkla sıvamaya çalıştıklarına şahit oluyoruz. Türkiye 'de ilk kez bir ilin 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olduğu ve hiçbir ile nasip olmayacak ölçüde imkan, fırsat ve hizmetlerin sunulduğu bu süreçte, Türk dünyasının kalbi aynı heyecan için çarparken maalesef ayrılıkların peşinde koşanlar olmuştur" denildi.

Eskişehir'in 2023 vizyonuna zemin hazırladığı, tarihi eserlerin restorasyonları ile şehir hafızasının tazelendiği bu süreçte, bu gelişmelerden memnun olmaları ve katkı sunmaları gereken belediye başkanlarının, Kültür Başkentliği ruhunu koruyacak ve şehri, Kültür Başkenti marka değerini daha da geliştirmek üzere hizmetler yapacak olan Türk Dünyası Vakfı'na "hukuka aykırı" denilmesini "yakışıksız ve gerçeğe aykırı" bulduğu vurgulanan açıklamada, vakfın kuruluşuna dair bilgilere yer verildi.

Kültür Başkenti sürecinde elde edilen müktesebatın kalıcı ve sürdürülebilir olması amacıyla Ajans Yönetim Kurulu'nun 09.06.2014 tarih ve 2014/11 sayılı karar ile Türk Dünyası Vakfı'nı kurma kararı aldığının bildirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu amaçla Eskişehir 1. Noterliği'nce 08.07.2014 tarih ve 13546 yevmiye no ile vakıf senedi tescil edilmiş ve Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kuruluş için müracaat edilmiştir. Mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne görüş sormuş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 08.07.2014 tarihli cevabi yazısı ile vakfımızın tescilinde sakınca bulunmadığını bildirmiştir. 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 09.07.2014 tarih ve 2014/602 Esas ve 2014/478 Karar No ile Vakfımızın kuruluşunu tescil etmiştir. Ancak gerekçeli kararda mahkemenin dosyayı özetlediği kısımda sehven Birlik Vakfı'ndan bahsedilmiştir. Gerekçeli kararın hüküm kısmında 'Türk Dünyası Vakfı'nın Tesciline' ibaresi yer almıştır. Daha sonra mahkeme tarafından sehven yapılan bu yanlışlık fark edilmiş ve yine mahkeme tarafından 05.08.2014 tarih ve 2014/602 Esas ve 2014/478 Karar ile tavzih kararı edilerek düzeltilmiştir. Tavzih kararı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne de tebliğ edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 12.08.2014 tarih ve 15804 sayılı yazısı ile 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tavzih kararını temyiz etmeyeceğini bildirmiş ve aynı mahkeme 12.08.2014 tarihinde vakfın tescilinin kesinleştiğini tasdik etmiştir. 16.08.2014 tarih ve 29090 sayılı Resmi  Gazete 'de yayınlanarak Vakfımız resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu da 19/12/2014 tarihli kararıyla ajansın kurduğu vakfın uygun olduğuna karar vermiş ve Kültür Başkentliğinde elde edilen kazanımların korunması ve sürdürülmesinde Vakfımıza bir misyon yüklenmiştir."

- "Süreç ve yapılan işlemler hukuka uygundur"

Vakfın hem hukuk önünde hem de yetkili devlet kademelerinde geçerli, meşru tüzel kişiliğe haiz Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrol ve denetimi altında bir kurum olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreç ve yapılan işlemler hukuka uygundur. Tescil aşamasında mahkemenin yaptığı yanlışlıktan dolayı Birlik Vakfı ile Vakfımızın ilişkilendirilmesi ise sadece bir itibarsızlaştırma gayreti olarak değerlendirilmektedir. Bütün kanuni süreçler titizlikle tamamlanarak kurulan ve mahkeme tarafından da tescil edilen vakfımızı şaibeli konuma düşürmek çabasını üzüntüyle izlemekteyiz. Güzide bilim insanları, düşünce adamları, adamları, yerel yöneticiler ve entelektüel kesimin bir araya gelerek oluşturduğu bu vakfın kurucusu olan 80 kişinin içerisinde yer alan bu üç belediye başkanlarının açıklamalarıyla, Eskişehirimize ve ülkemize hizmette bayrağı bir adım ileriye götürme derdinde ve heyecanında olan insanları bir araya getiren vakfı itibarsızlaştırarak kendileri için siyaset malzemesi yapma gayreti içinde oldukları apaçık ortadadır. Sonuç olarak bu yaşananlar, Kültür Başkentliği sürecinde gizli ve açık engellemelere rağmen yapılan bir çok faaliyet ve kalıcı eser çalışmalarının geldiği noktanın ne kadar önemli olduğunu da bize göstermektedir. Bizde bu açıklamaları yapmayı görev sayıyor ve Eskişehir'e sevgimizin bir ifadesi olan Türk Dünyası Vakfımız aracılığıyla eksilmeyen bir heyecan azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğimizi duyuruyoruz. Bu sevgi ve samimiyetimizi gören ve her fırsatta takdirlerini ileten Eskişehirli vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."