2013 Aydın Doğan Ödülü sahibini buldu

2013 Aydın Doğan Ödülü sahibini buldu
2013 Aydın Doğan Ödülü sahibini buldu
17. Aydın Doğan Ödülü, "Türk Müziği" alanında Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı'na verildi

İSTANBUL - Vakıf Yönetim Kurulu, Aydın Doğan Vakfı’nın kurucusu adına 1996 yılından bu yana düzenlediği Aydın Doğan Ödülü’nün, 2013 yılında “Türk Müziği" alanında verilmesine karar verdi. Aydın Doğan Ödülü’nün, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça (Başkan), Prof. Dr. Adnan Koç, Doğan Hızlan, Erol Sayan, Fatih Salgar, Gönül Paçacı, H.Özgen Gürbüz, Mehmet Güntekin ve Serap Mutlu Akbulut’tan oluşan Seçiciler Kurulu, 7 Şubat 2013 Perşembe günü toplandı. Kurul, adaylar üzerinde açık tartışma ve eleme yöntemiyle, Türk Müziği yakın tarihinin son 65 yılını kapsayan, müzik hayatında gerçekleştirdiği kalıcı hizmetleri ve verimli sanat hayatı göz önüne alınarak Prof. Dr. Nevzad Atlığ’ı ve son yıllarda gerçekleştirdiği kalıcı, sürdürülebilir, etkili ve sonuç getirici projelerinden dolayı Türk Musikisi Vakfı’nı “Türk Müziği" alanında Aydın Doğan Ödülü’ne değer gördü.

Aydın Doğan Ödülü, kültür, sanat, edebiyat ve bilim eserlerini yaratıcılarının kişiliğinde, çeşitli dallar için verilen uğraşları, özveriyi, kaliteyi ve mükemmelliğinin yanı sıra emek verenlerin çalışma ve birikimleri ile ulusal ve uluslararası platformda övgü kazananları, mesleklerine başladıkları günden bugüne kadar gösterdikleri başarılar doğrultusunda ödüllendirerek, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla verilmektedir.

NEVZAD ATLIĞ KİMDİR?

Nevzad Atlığ, aslen Edirneli. Süvari albayı olan babasının görevde bulunduğu Denizli'ye bağlı Sarayköy’de doğdu. İlk müzik bilgilerini aynı zamanda bestekâr olan babası Nazmi Atlığ’dan aldı ve keman çalmayı öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip radyoloji uzmanlığı ihtisası yaptı. İstanbul Üniversitesi Korosu’nda keman çaldı. Ercümend Berker’in askere gitmesi dolayısıyla bu koronun şefliğini yaptı. İstanbul Radyosu Türk Musikisi Şefi, İstanbul Konservatuarı İcra Heyeti Şefi ve 1954 - 1958 yılları arasında İstanbul Radyosu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. İstanbul Radyosu küçük korosunu yönetirken 1963’de Mesut Cemil’in vefatı üzerine klasik koronun şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar aralıksız bu görevi yürüttü. 1969’da Millî Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Komisyonu’na başkan seçildi. Bu komisyon Kültür Bakanlığı’na geçince başkanlık görevine devam etti. “1000 Temel Eser Komisyonuö üyeliği yaptı. TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 1976 yılında kuruluşunda önemli hizmetler yaptığı Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuarı’ndaki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk Musikisi hocalığından ayrıldı. 1981 yılında Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı. Türkiye Millî Kültür Vakfı’nca 1983 yılında Türk Kültürü’ne Hizmet Ödülü’ne lâyık görüldü. 1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu üyeliğine seçildi ve 1984 yılında TRT Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. 1985 yılında profesör, 1987 yılında da Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne lâyık görüldü. Türk Musikisi Vakfı'nın kurucuları arasında yer alarak, bir dönem yönetim kurulu başkan vekilliği görevini yaptı.

TÜRK MUSİKİSİ VAKFI (TMV)

Türk Musikisi Vakfı (TMV), Türk Müziği’nin korunması, araştırılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması suretiyle yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılıp sevdirilerek gelecek nesillere aktarılması amaçlarıyla, işadamı A. Aydın Bolak’ın önderliğinde, ülkemizin önde gelen 40 müzisyen, iş adamı ve aydını tarafından 1987 yılında kuruldu. TMV, yakın geçmişte Kültür Konseyi Derneği ile birlikte, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun adının “Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosuöna dönüşmesini sağlamak üzere Cumhurbaşkanlığı nezdindeki girişimlerinde başarılı oldu. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün ölümünden sonra üç çeyrek asırdır unutulan “Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Heyetiö kavramının tekrar kültür ve sanat hayatımıza kazandırılmasında etkin bir rol oynadı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu
2) 1998 Aydın Doğan Ödülü: Soysal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar
3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler
4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday
5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih İlber Ortaylı
6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı
7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu Hizmet Ödülü:Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araşt. Enstitüsü
8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı
Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu
9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri
10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca
11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal
12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz
13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal
14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan
15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri
17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Türk Musikisi Vakfı(dha/Özkan Arslan-Pınar Çıtak Koygun)