300 yıl sonra yeniden o ses

ANKARA - İngiltere’de geliştirilen bir yazılımla 300 yıl önce ortadan kalkmış Eski Roma müzik enstrümanı ‘lituus’ yeniden yaratıldı. Edinburg Üniversitesi uzmanlarının ortaya çıkardığı trompet benzeri alet 2.5 metreye varan uzunluğuyla dikkati çekiyor. Neye benzediğine veya nasıl ses çıkardığına dair kimsenin fikri olmadığı aletin yeniden tasarlanmasında araştırmacıların nota düzeni ve şekline ilişkin en iyi tahminlere göre geliştirdiği bir yazılım kullanıldı. Bach’ın bu enstrüman için ‘O Jesu Christ, meins lebens licht’ adlı bir ilahi yazdığı biliniyor. (aa)