35 bin yıl önce kadın: Koca meme, geniş kalça...

35 bin yıl önce kadın: Koca meme, geniş kalça...
35 bin yıl önce kadın: Koca meme, geniş kalça...

Buluntularda baş ve ayak gibi sonradan eklenen parçalar kayıp.

35 bin yıllık heykeller, modern öncesi Avrupalı kadının 'dolgun vücutlu' olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, 'Bu heykeller cinsellik obsesyonuna işaret değil' diyor

PARİS - Almanya’da yaklaşık 35 bin yıllık bir küçük kadın heykeli bulundu. Heykelciğin, kadın vücudunu yansıtan en eski heykel olduğu ve figüratif sanatın kökenlerine ışık tuttuğu açıklandı. Nature dergisinin son sayısındaki makaleye göre, mamutdişi oyularak elde edilen heykelcik, geçen sene eylül ayında Hohle Fels yöresinde yapılan kazılarda altı parça halinde ortaya çıkarıldı. Parçalar bir araya getirildiğinde, koca memeli, geniş kalçalı, üreme organları abartılarak bütün ayrıntılarıyla resmedilmiş bir kadın heykelciği ortaya çıktı.
Tübingen Üniversitesi’nden Nicholas Conard, buluntuyu değerlendirirken, ‘heykelciğin cinsellik ve doğurganlığa doğrudan veya dolaylı olarak atıfta bulunduğuna’ işaret etti. Conard, “Hohle Fels figürü, paleolitik sanatın kökeni hakkındaki fikrimizi kökten değiştiriyor. Çünkü şimdiye kadar, sadece yarı insan-yarı hayvan yaratıklar veya hayvanların heykelleri veya resimleri bulunmuştu” dedi. Yaklaşık 40 bin yıl önce yaşamış olan Avrupalı insanın, sanılanın aksine modern insana daha yakın olduğunu, figüratif eserler yapabildiğini söyleyen Conard, bu değerli heykelin sol kolunun kayıp olduğunu ancak mağaranın detaylı bir şekilde arandığını açıkladı. 

Cinsellik takıntısı mı?

Heykelin kafasının ve ayaklarının da henüz bulunmadığını söyleyen Conard, 40 bin yıl önce yaşayan insanların, insan vücudu ve cinselliğe obsesif bir yaklaşım sergiledikleri yönündeki yorumların doğru olmadığını, modern zamandan bakarak 40 bin yıl öncesini değerlendirmenin zor olduğunu söyledi.
Bir mağara girişine 20 metre mesafede toprağın üç metre altında bulunan altı santim boyunda, 3,5 santim eninde, 33 gram ağırlığındaki ‘Venüs’ heykelciğinin, 31 bin ila 40 bin yıllık olduğu Tübingen Üniversitesi’nde yapılan      karbon testiyle anlaşıldı. (aa)