370 kişi İKSV'yi anlatıyor

370 kişi İKSV'yi anlatıyor
370 kişi İKSV'yi anlatıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), geride bıraktığı 40 yılı anlatan bir kitap yayımladı. 'i-ka-se-ve' adlı kitap, kültür-sanat tarihi için sözlü tarih çalışması.

Bir tür sözlü tarih çalışması gibi hazırlanan kitap , kurumun 40 yılına tanıklık etmiş İKSV çalışanlarını, yöneticilerini, sanatçı, gazeteci, izleyici gibi farklı parçalarının tanıklıklarını, kronolojik bir akışla sunuyor. Yapılan etkinliklerin dökümünü çıkartmak yerine, onların nasıl izleyiciyle buluştuğuna odaklanıyor. Kitabı hazırlayan İlkay Baliç ve Didem Ermiş, ‘film kurgusu gibi’ dedikleri bir teknikle, yüzlerce tanıklığı bir araya getirmiş. Kitabı şöyle anlatıyorlar: “İKSV gibi bir kurumun tarihini yazmaya girişirken önce kendimize okuyucu olarak İKSV’yle ilgili neyi merak ettiğimizi sorarak işe başladık. Tek tek festivallere veya bienallere değil, bir kurum olarak İKSV’nin bütününe, işleyişine, nasıl oluşturulduğuna, nasıl idare edildiğine, alınan kararlara, zamanla geçirdiği dönüşümlere odaklanmayı hedefledik. Sonuçta ortaya çıkardığımız kitap, kurumun tarihini, bu tarihe farklı şekillerde katkıda bulunmuş kişilerin ağzından anlatıyor. Sözlü tarihten, kişisel tanıklıklardan ve öznel deneyimlerden besleniyor.”
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise ‘i-ka-se-ve’yi ‘yapbozun parçalarını bir araya getiren’ bir çalışma olarak tanımlıyor: “Kırk yıllık birikimimizi bir kitapla kayıt altına almak ve bu yolculuğun hikâyesini aktarmak istedik. Kolektif bir kurum tarihi olarak hazırlanan bu kitap, İKSV’nin bir ‘ İstanbul Festivali’ düzenleme hedefiyle yola nasıl çıktığını, bu süreçte uluslararası nitelikte dört festival, iki bienal ve yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren bir kurum haline nasıl geldiğini anlatıyor.”
Tasarımını Bülent Erkmen’in yaptığı 656 sayfalık kitapta bugün hayatta olmayanların da anlattıkları var. Baliç ve Ermiş, sıkı bir arşiv taramasıyla anıları, eski söyleşileri, İKSV’nin önceki yıllarda hazırladığı kitapları taramış. Yüzün üzerinde görüşme yapılmış, 150 kişiyle yazışarak ayrıntılar bir araya getirilmiş. Nejat Eczacıbaşı’nın 1972 yılına dair anlatımıyla açılan kitap Cevza Aktüze, Zeliha Kaya, Faruk Eczacıbaşı, Zehra İpşiroğlu, Yıldız Kenter, Ayşe Bulutgil, Rene Block, Sibel Asna, Doğan Hızlan, Vasıf Kortun, Aydın Gün, Melih Fereli, Fazıl Say, Süleyman Demirel, Verda Erman, Nazan Ölçer’in de aralarında olduğu isimlerin tanıklıklarıyla devam ediyor ve Bülent Eczacıbaşı’nın “Artık vakfın 50. Yılını düşünmenin zamanı!’ sözleriyle bitiyor. Hazırlayanların tabiriyle “370 kişinin bir büyük sahnede bir araya gelip, birbirlerinden sözü alarak İKSV tarihinin kendi bildikleri, şahit oldukları kısımlarını anlattıkları” bir metin olarak akıyor.
İstanbul’un kültür -sanat ortamının 40 yılda nasıl değiştiğini, konserlerin, sergilerin nasıl hazırlandığını anlatan, olabildiğince İKSV’nin mutfağını izleyiciye açan i-ka-se-ve kültür tarihimizin önemli kaynaklarından biri. Bütün kitapçılarda 40 TL’ye satılıyor.