500 senelik baş tacı

500 senelik baş tacı
500 senelik baş tacı

Padişah modası: Önce sarık vardı, sonra kavuk geldi

Osmanoğullarının ilk iki asrında geleneksel sarık vardı. Balkabağımsı kavuk ise 2. Beyazıttan sonar 350 sene padişahların baş tacı oldu.

RADİKAL - Devlet kurma girişimine çobanlıktan, göçebe beyliğinden adım atan Ertuğrul oğlu Kara Osman için çok sonraki ressamlar kırmızı börküne ahi babalarının ak tülbendini dolamış, bu “perişanî sarığın” altındaki çeneye de sakalı uygun görmüşler. II. Mehmed’e kadar klasik kisve budur. II. Mehmed’i önüne sorguç iliştirilmiş burma bir sarıkla gösteren resimler olasılıkla uydurmadır. Çünkü onu Roma kayzerleri imajıyla klasik niş/kemerle çerçeveleyerek resmeden Gentile Bellini, ahi dolamasını korumuştur. Demek ki sarık modası, 1300’den 1480’lere Osmanoğulları’nın ilk iki asrında tutunmuş. II. Bâyezid’i bu geleneksel sarıkla gösteren frapan bir resim yok. Şu halde kavuk biçiminde içi kov-kof, dolayısıyla oval, balkabağımsı, kallavi... kavuk modası için II. Bâyezid’den (1481-1512) II. Mahmud’a (1808-1839) yaklaşık 350 yıllık bir süreç söz konusu. Kalafatlar, devirmeler, selimiler, örfîler, çatalbaşlar... bu uzun zamanın modalarıdır.

(# tarih dergisi, Şubat sayısından alınmıştır)

Selanik Belediye Başkanı: Atatürk'ün doğduğu ev bulundu

Hurrem: Bir Osmanlı 'trend-setter'ı