500 yılda 800 canlı türü yok oldu

WASHINGTON - Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin hazırladığı rapora göre geçen 500 yıl içerisinde 800’den fazla hayvan ve bitki türünün nesli tükendi. Raporda, 16 bin 928 türün tükenme tehlikesi altında olduğu belirtildi. Bunlar arasında hem karada hem suda yaşayabilen türlerin üçte biri, kuş türlerinin sekizde biri, memelilerin dörtte biri bulunuyor.
Rapor, 1500 yılından itibaren 869 türün neslinin tükendiğini duyuruyor. 290 tür ise tükenmek üzere veya muhtemelen tükenmiş durumda. 2004’te nesli tükenen türlerin sayısı 784’dü. Rapor canlı türlerinin yok olmaya devam edeceğine, 2010’da biyolojik çeşitliliğin kaybının önlenmesi hedefine ulaşılamayacağına dikkat çekiyor.

‘Bu kriz daha vahim!’
Raporu hazırlayan Jean-Christophe Vie Reuters’a yaptığı açıklamada, ekonomik etkinliklerin yol açtığı zarara ve ‘Mali çevre’ ile ‘doğal çevre’ arasındaki bağlantıya dikkati çekti. Vie, “Doğa ve ekonomi arasında bir seçim yapılmak zorunda kalınacaksa, doğanın da, ekonomi ile aynı düzeye getirilmesi, aynı şansa sahip olması gerektiğini, bunun için çaba gösterdiklerini belirtti. Vie, “İstihdam elbette ki önemli ama doğaya zarar veren istihdama da hayır” diye konuştu.
Durumun, ekonomik krizden veya bankacılık krizinden daha vahim olduğunu belirten Vie, “Bir sanayi dalını kaybedebilirsiniz ve yerine yenisini kurabilirsiniz. Ancak doğada kaybettiğinizde, yerine yenisini koyamazsınız” diye konuştu. Rapora internet üzerinden, ‘http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/RL-2009-001.pdf’ bağlantısıyla ulaşılabiliyor. (aa)