Ak pelikanlara 71 genç daha katıldı

Ak pelikanlara 71 genç daha katıldı
Ak pelikanlara 71 genç daha katıldı
Amasya'nın Suluova ilçesi sınırlarındaki Yedikır Baraj Gölü'nde, özellikle Avrupa'da nesli yok olma tehdidi altında bulunan yeni bir ak pelikan üreme kolonisi daha tespit edildi

ANKARA - Doğa Araştırmaları Derneği Eğitim ve Kapasite Geliştirme Programı Sorumlusu Riyat Gül, ak pelikan nüfusunun, sulak alanların kurutulması ya da tarım, sanayi ve yerleşim alanlarından kaynaklanan atık sularla kirletilmesi gibi nedenlerle, son yüzyılda özellikle Avrupa 'da tehdit altına girdiğini söyledi.

Göllere yabancı balıkların atılmasının da ak pelikan neslini tehdit ettiğini ifade eden Gül, “Çünkü bu şekilde ak pelikanların beslenebileceği balık türleri azaltılıyor ya da yok ediliyor. Ak pelikanlar, beslendikleri balıkların vücudunda biriken zehirli maddelerden de zarar görebiliyor” diye konuştu.

Türkiye 'de ak pelikanların kuluçkaya yattığı Konya Ereğli Sazlıkları ile Kırşehir'deki Seyfe Gölü'nün yanlış su yönetimi nedeniyle kuruduğunu ve ak pelikanların bölgeyi terk ettiğini dile getiren Gül, Kars'taki Aktaş Gölü'nün ise günümüzde ak pelikanların düzenli kuluçkaya yattığı tek yer olarak bilindiğini kaydetti.

TÜRÜN ÜREME BAŞARISI ARAŞTIRILDI

Gül, 2011 yılında olağan sulak alan ziyaretleri sırasında Yedikır Baraj Gölü'nde 21 ak pelikana rastladıklarını, gözlemleri sırasında barajdaki küçük adada en az 5 çift ak pelikanın kuluçkaya yattığını tespit ettiklerini hatırlattı.

Bu koloninin, Türkiye'de Aktaş Gölü'nden sonraki ikinci üreme alanı olması nedeniyle 8 kez ziyaret edilerek türün üreme başarısı ve alandaki diğer üreyen kuş türlerinin araştırıldığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

“Yedikır Baraj Gölü'nün ortasındaki bir adacıkta üreyen ak pelikanın Mayıs'ta kuluçkaya yattığı saptanmış, üreme dönemi sonunda adaya çıkılarak yuva ve yumurta sayımı yapılmıştır. Bu sayımlarda adada 34 ak pelikan yuvasının bulunduğu, 4 ölü genç pelikanla birlikte açılmamış 5 yumurta olduğu görülmüştü. Üreme dönemi boyunca yapılan gözlemlerde 71 ak pelikan gencinin uçacak hale geldiği ve Kasım ayı başlarında alanı terk ettiği saptandı.”

Adada, sayısız karabatak, az sayıda gri balıkçıl, gece balıkçılı, alaca balıkçıl, muhtemelen birkaç çift çeltikçi ve sığır balıkçılının da ürediğinin görüldüğünü bildiren Gül, bu çalışmada, baraj yapımı sırasında gölde oluşturulan adacıkların doğal yaşam açısından ne derece önemli olduğunun da ortaya çıktığını vurguladı.(aa)