Alzheimerlıya 'şeker'li haber

CHICAGO - Hem alzheimer, hem de şeker hastalığı bulunanlarda hafıza kaybı sadece alzheimer hastası olanlara oranla daha yavaş ilerliyor. Daha önceki araştırmalar, şeker hastalarının alzheimera yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyordu. Fransa Milli Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden uzmanların 600 hastayla yaptığı araştırmanın başında, diyabeti olan ve olmayan alzheimer hastalarının zihinsel testlerdeki ortalama skoru 20 çıktı. Yıllık testlerde şekeri olmayan alzheimer hastalarında skor ortalama 1.24 oranında azalırken, şeker hastalarında 0.38 düştü. Uzmanlara göre sebep, şeker hastalarının kullandığı bazı ilaçlar olabilir. (aa)