Anneye ve bebeğe saygılı doğum için el ele!

Anneye ve bebeğe saygılı doğum için el ele!
Anneye ve bebeğe saygılı doğum için el ele!
Doğum üzerinde yaratılan 'korku atmosferini' dağıtmak, anne adaylarına doğum esnasında gereksiz tıbbi müdahalelerde bulunulmasının önüne geçmek, anneye ve bebeğe saygılı bir doğuma dikkat çekmek isteyen kişi ve kuruluşlar pazar günü Beşiktaş'ta 'Doğum için el ele' yürüyüşünde buluşacak.

"Doğana, doğurana, doğuma ve doğum ekibine saygılı doğumlar için toplanıyoruz!" çağrısıyla 3 Mayıs pazar günü saat 15.00'da Beşiktaş Meydanı'nında gerçekleşecek buluşma öncesinde bir de manifesto yayımlandı:

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ’de de doğumda uygulanan fiziksel ve psikolojik müdahaleler vardır. Bu müdahaleler kadınlarda gebelik, doğum ve anneliğe dair korkulara neden olmaktadır. Dünya sıralamasında doğumda müdahale uygulama konusunda ülkemiz üçüncü sıradadır. Hayat doğumla başlar. Ve gebelik, doğum, doğum sonrası dönemler, hayatının devamında kişi üzerinde önemli etkiler bırakacak birikimin en yoğun olduğu dönemlerdir.
Günümüzde anne adaylarının rehberlik becerileri olan gebelik, doğurabilme, bebeğe bakabilme, emzirebilme gibi yetenekleri toplum tarafından sürekli sorgulanma ve müdahalelere maruz kalma biçiminde hor görülmektedir. Öte yandan medya organlarında sunulan olumsuz doğum görüntüleri, olumsuz doğum hikâyeleri de kadınlar üzerinde doğum ve anneliğe dair özgüveni zedeleyici bir etkiye sebep olmaktalardır.
Anneliğe dair özgüvenini yitirmiş bir kadın desteğe ihtiyaç duyar. Toplumumuzda anne adayına destek ne yazık ki yersiz öğütler, kişisel fikirlerini ve kararlarını dikte etmek ve kendi olumsuz deneyimlerini anlatmak olarak algılanmaktadır. Bu olumsuzluklar toplumda kadını yalnızlaştıran, kadında annelik algısını yok eden şiddetin unsurlarıdır. Yetersizlik duygusu verimsizliğe neden olur. Verimsiz anneler gelecek nesiller için bir tehdit unsurudur. Zaman, annelerin terkedildikleri bu kısır döngüden kurtulmaları zamanıdır.

DOĞUMDA ANNEYE, EBEYE, DOKTORA ŞİDDETE SON! 
Doğuma dair şiddet sadece anneye yönelik değildir. Doğum, günümüz Türkiye’sinde ne yazık ki hekimler ve ebeler için de çok büyük bir tehdit unsurudur. Kendi doğumlarının sorumluluğunu almayan aileler özellikle hekimleri garantili bir doğum talebiyle sıkıştırmaktadırlar. Gebeliğin ve doğumun seyrine saygı duyan hekimlerimiz ve ebelerimiz ihmalkârlıkla suçlanmaktadırlar ve ailelerin sağlık çalışanlarına güvenleri git gide azalmaktadır. Ayrıca uygun olmayan çalışma şartları da sağlık profesyonellerinin mesleki tatminlerini yok eden ve mesleğe dair inançlarını sorgulamalarına neden olan başka bir tür şiddettir.

Artık şiddete bir son vermenin zamanı gelmiştir. Doğumun aslında pozitif olduğundan emin olan bizler anneler, babalar, bebekler, hekimler, ebeler kısacası doğuma dair herkes olarak bu uyanışın bir parçası olmak için toplanıyoruz. Amacımız, bu güzelliğe dair bir farkındalık oluşturmaktır.

Programımız bir sokak eylemi şeklinde gerçekleşecektir. 3 Mayıs 2015 Pazar günü Beşiktaş Meydanında saat 15.00’da başlayacak olan programımızda amacımızı ve bu amaca yönelik isteklerimizi anlatan basın bildirisi okunacaktır. Toplumun, doğumun tüm ilgililerinin hep birlikte yapmış olacağı bu eyleme ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz.

Destekleyenler:
Türk Ebeler Derneği 
Hamile Okulu
İstanbul Doğum Akademisi
Ayşe Öner Hamilelik Danışmanlık Hizmetleri
İçsel Doğum
Do-um
Doğana
SSVD Facebook Grubu
Annezen 
KASAV