Atlas, 'tüm ülkeleri' hediye ediyor

Atlas, 'tüm ülkeleri' hediye ediyor
Atlas, 'tüm ülkeleri' hediye ediyor
Atlas dergisi, nisan ayı sayısında 'Ülke Ülke Dünya Atlası' kitapçığı hediye ediyor. İnsanlığın üçüncü büyük uygarlığını besleyen İndus nehri ilk defa derginin kapak konusu oldu
Atlas dergisi nisan ayında bütün okuyucularına “Ülke Ülke Dünya Atlası” hediye ediyor. Özel kitapçık ülkeleri haritalar, coğrafi özellikler, diğer bilgileriyle tek tek ele alıyor. Derginin bu sayıdaki kapak konusu ise İndus Nehri. Asya’nın bu görkemli nehrinin suladığı topraklar Mezopotamya ve Nil Vadisi’nden sonra dünya tarihinin en önemli üçüncü kültür bölgesi.Atlas, İndus çevresindeki arkeolojik hazinelere uzanıyor, gizemli kentlerin sırlarının peşine düşüyor.

Ege Bölgesi’ndeki Bozdağlar, Anadolu’nun kapısı Erzurum derginin diğer başlıkları. Atlas ayrıca Ankara’da, Göktürklerin runik alfabesiyle yazıldığı düşünülen eski yazıtları inceliyor.