Bakana karne verin!

ANKARA - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde çevre için atılan ve atılacak adımları da açıkladı. Bakan’ın vaatlerini alt alta dizdik. Hedeflere ulaşıp oluşmadığını bu tablodan takip ederek Çevre Bakanlığı’na not verebilirsiniz!  
* Türkiye’nin çevre konusunda AB’yle mevzuat uyumu 2012 yılına kadar tamamlanacak. (...) 
* Katı atık düzenli depolama tesislerine yönelik yatırımlar hızla arttı. Düzenli atık depolama tesislerinden üçünde metan gazından elektrik de üretiliyor. Halen var olan tesislerle 31 milyon kişiye hizmet veriliyor. 2012 yılında 57 milyona yükseltmesi planlanıyor.  (...)  
* Geri kazanılan ve kayıt altına alınan ambalaj atığı miktarı 1.5 milyon tona ulaştı. 110 belediye sınırları içerisinde 4.5 milyon kişi ambalaj atıklarını kaynağında topluyor. Türkiye bu yıl tehlikeli atık yönetiminde elektronik bilgi ve takip sistemine geçecek. Bertaraf tesisleri ve Bakanlık arasında elektronik bilgi ağı kurulacak. (...) 
* Büyük Menderes ve Yeşilırmak havza yönetim planları bu yıl tamamlanacak. (...)
* 2010’da toplam belediye nüfusunun yüzde 73’ünün atık suları arıtılacak. (...) 
* 81 ilde 116 istasyonla hava kalitesi izleniyor. 2014 yılında hava kalitesi 209 istasyon ile izlenecek. (...)
* Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katıldı. Türkiye’de bu çerçevede gönüllü karbon piyasalarının işleyişini kolaylaştırılacak ve kayıt sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak. (...) 
* Hibrid motorlu araçlardan daha az vergi alınmasına ilişkin yeni vergi düzenlemesi için çalışmalar başlatılacak. (...) (Radikal)