Balkan Savaşları Atlas Tarih'te

Balkan Savaşları Atlas Tarih'te
Balkan Savaşları Atlas Tarih'te

Atlas Tarih dergisi Balkan Savaşları’nın 100. yılı nedeniyle bir özel sayı hazırladı. Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Balkan Savaşları’nda Rumeli’deki anavatanı kaybettik” tespitinde olduğu gibi Atlas Tarih’in özel sayısı da ‘Rumeli’ye Veda’ başlığını taşıyor. Bu özel sayıda Atlas Tarih yazarları, Osmanlı İmparatorluğu’nun 500 yıldan fazla bir süre siyasi , askeri, ekonomik ve kültürel yapısını şekillendiren Balkan topraklarının tümüyle kaybıyla sonuçlanacak olayların nasıl geliştiğini, savaşın sivil ve askeri yönlerini, bilinmeyen hikâyelerini, çeşitli asker ve sivil anılarını kaleme aldı. Balkanlar uzmanı Amerikalı Prof. Heath Lowry, derginin yazı işleri müdürü Behice Tezçakar’a Osmanlı’nın Balkanlar’a gelişini ve sistemini nasıl yerleştirdiğinin perde arkasını anlattı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balkan Savaşı’na giden süreçte Osmanlı’nın askeri ve diplomatik durumunu ve savaşın Türkiye için telafi edilemez sonuçlarını yazdı. Mustafa Kemal’in pek de bilinmeyen Balkan Savaşları’nda edindiği askeri tecrübesini sonraki yıllarda özellikle Gelibolu’da nasıl başarıyla ortaya koyduğunu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Yard. Doç. Mithat Atabay hazırladı. Savaş boyunca Osmanlı ordusunu ve diğer Balkan devletleri askerlerini kırıp geçiren kolera ve diğer salgın hastalıkların hikâyesi, Meriç kıyısında yaşanan büyük Edeköy faciası, Edirne savunması ve esaret hikâyeleri özel sayıda yer alan dosyalardan.
Atlas Tarih her sayısında olduğu gibi özel sayısında da okurlarına bir fotoğraf albümü armağan ediyor. Özel sayının hediye albümü Rumeli’deki Osmanlı şehirlerinin 100 yıl önceki fotoğraf ve kartpostallarından oluşuyor.