Başkasının acısını hissetmek mümkün

NEW YORK - Karşısındakine “Acını hissediyorum” diyen birçok kişinin fiziksel olarak gerçekten de böyle hissettikleri ortaya çıktı. İngiliz bilim insanlarının araştırmasında, başkalarının acısını hissettiklerini söyleyen kişilerin bunu söylerken beyinlerinde acı hissiyle bağlı bölgelerde hareketliliğin arttığı gözlendi.
108 üniversite öğrencisi, yaralı atletler ve iğne yapılan hastalar gibi acı veren durumların görüntülerine maruz bırakılırken, araştırmaya katılan öğrencilerden üçte ikisi, en az bir görüntüde sadece duygusal bir tepki göstermekle kalmayıp acıyı hissettiklerini söyledi. Acı hissettiklerini söyleyen ve söylemeyen öğrencilerin beyinlerinde duygu merkezlerinde hareketlilik görüldü, acıyı hissettiklerini söyleyenlerin beyinlerinin acıyla bağlantılı bölgelerinde daha fazla hareketlilik dikkat çekti. Araştırmanın sonuçları Pain dergisinde yayımlandı. (aa)