Beden dilinden varlık analizi

ANKARA - Fakirler başka insanlara, zenginlerden daha fazla ilgi gösteriyormuş. ABD, Berkeley Üniversitesi’nin araştırmasına göre, ekonomik durumu iyi olanların vücut hareketleri, muhataplarına daha az açık olduklarını gösteriyor. Araştırma, sosyal statü göstergesi sayılan kıyafet ve araba dışında vücut dilinin de sosyal seviyeyi açığa vurabileceğini öne sürüyor.
Araştırmacılar, birbirini tanımayan kişileri karşı karşıya getirerek filme aldı ve karşı karşıya geldiklerinde 100 katılımcının vücut dili gözlendi. Gelir düzeyi iyi olanlar karşısındakine daha az ilgi gösterdi. Dar gelirlilerse muhataplarıyla karşılaşınca kaşlarını kaldırdı, gülümsedi, göz teması kurdu.
Chicago Üniversitesi’nde yapılan bir başka araştırmaysa ekonomik durumu iyi ailelerde 14 aylık çocuklar en az 24 vücut hareketi yaparken, dar gelirli aile çocuğunda sayının 13’te kaldığını gösterdi. 50 aileyi kapsayan çalışmada, vücut diliyle iletişim kuran bebeklerin ileride daha geniş kelime haznesine sahip olduğu görüldü. (aa)