Beyni gençleştiren hormon

Kadınların menopoz sonrası aldıkları seks hormonlarının beyni gençleştirici etki yaptığı öne sürüldü. Menopoz dönemini yaşamış, 46’yla 71 yaşları arasındaki 62 kadınla yapılan çalışma, hormon almakta olan kadınların beyinlerinin sağ ve sol taraflarının birlikte çalışabilmesini ölçen testlerde çok iyi performans gösterdiklerini ortaya koydu. 36’sı hormon tedavisi görmekte olan bu kadınların tamamı sağ ellerini kullanıyordu. Testlerde kadınlardan beyin motor eşgüdüm görevlerini yerine getirmeleri, özellikle de hem sağ hem de sol ellerinden bazı parmaklarla bazı düğmelere basmaları istendi. Uzmanlar, her iki elin eşit ölçüde faaliyet gösterebiliyor olmasını, beynin her iki parçasının da birlikte daha fazla çalışabilmesinin sonucu olarak görüyor.