Beyoğlu Belediyesi'nden "Asmalımescit" açıklaması

Beyoğlu Belediyesi'nden "Asmalımescit" açıklaması
Beyoğlu Belediyesi'nden "Asmalımescit" açıklaması
Beyoğlu Belediyesi, tartışmalara neden olan "işgaliye"operasyonuyla ilgili yaptığı yazılı bir açıklamada 'Bu işletmecilerin, müşterilerini, haksız kazançlarının canlı kalkanı yaparak, kamu düzenini bozması kabul edilebilir değildir.' dedi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi'nden işgaliye operasyonu ardırdan yaşanan tepkilere cevap niteliğindeki açıklama şu şekilde:

"Beyoğlu’nda belediyemizin, işgaliyelerle ilgili başlattığı uygulama, Medeniyetler Sahnesi olan Beyoğlu’nun, bu mirasını güçlendirmek, kamu yararını korumak için zorunlu olarak başlatılmıştır. Beyoğlu’nda, işgaliye uygulamasından yararlanan işletmecilerin, haksız, sınırsız, ticari ve toplumsal etiğe uymayan yöntemlerle çalışmasına müsaade edilmesi beklenemez.
Bu işletmecilerin, müşterilerini, haksız kazançlarının canlı kalkanı yaparak, kamu düzenini bozması kabul edilebilir değildir. Beyoğlu’ndaki gelişim ve yükselişin devam etmesi için, uygulama bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.
İşgaliyeden kaynaklanan sıkıntıları yaşayan vatandaşlarımız, uygulamayı büyük bir memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir.”


SORU CEVAP VE BELGELER”
“Konu, soru, cevap ve belgelerle aşağıdadır. Bu açıklama, oluşturulan kasıtlı bilgi kirliliğine karşı zorunlu olarak düzenlenmiştir.

1- İşgaliye nedir? Ne değildir?
Öncelikle şu ifade edilmelidir ki işgaliye bir kira sözleşmesi değildir. Geçici kullanımı ifade eder. Belediyeye ait mekanların hak tesis etmeyecek şekilde ilgilisine geçici olarak kullandırılmasıdır. Ayrıca, işgaliyeler ilgilisine kullandırıldıktan sonra ücretlendirilirler. Geleceğe yönelik tahsilat yapılmaz. Beyoğlu belediyemiz, Beyoğlu’nun birçok sokağında ekonomik hayatı canlandırmak adına işletmelerimize işgaliyeyi isteyerek ve bilerek vere gelmiştir.

2- Beyoğlu’nda işgaliye nerelerde var?
Belediyemizin, sokaklarımızdaki ekonomik hayatı daha canlandırmak için, işgaliye uygulaması yaptığı onlarca sokak bulunmaktadır. Asmalımescit, Cihangir, Şişhane, Galata, Kasımpaşa, Kızılay Meydanı gibi bölgeler bu uygulama sayesinde daha da güzelleşmiş ve gelişmiştir.
Beyoğlu Belediyesi’nin işgaliye uygulaması yaptığı Talimhane, Şişhane, Galata gibi pek çok noktada uygulama başarıyla devam etmektedir. Özellikle sigara yasağının başlamasından sonra işletmeler, sandalye ve masa izinlerini ihlal etmek ve izinsiz, kuralsız, düzensiz bir şekilde işgal ettikleri alanı artırmak için yarışa girmişlerdir. Bölge sakinlerinin yaya ve araçla bir yerden bir yere ulaşması adeta imk?nsız hale gelmiştir. İşletmelerle işletmeler, işletmelerle müşteriler, müşteri ve işletmelerle yayalar arasında sürekli sürtüşme ve kavgalar oluşmuş, bu sokaklarımızda kaos önlenemez bir şekilde yükselmiştir. Asmalımescit’teki işletmeler uygulamayı ve belediyemizin gösterdiği toleransı istismar ederek maalesef işgaliye uygulamasını ’sokak işgaline’ dönüştürmüşlerdir. Belediyemiz, onbinlerce kişinin kullandığı bu sokaklardaki bu kuralsızlığa dur demek ve zabıtamız görevini yerine getirmek zorunda kalmıştır.

3- Neden şimdi?
Beyoğlu’nda, işgaliye nedeniyle ortaya çıkan kaosu gidermek için, belediye zabıtamız ve ilgili birimlerimiz işletmecilerle sürekli iletişim geliştirmeye çalışmış, gerekli uyarılarını yapmaya, mağduriyet oluşturmamaya gayret etmişlerdir. Ancak işletmeciler, kendilerine gösterdiğimiz toleransı maalesef sürekli suiistimal ederek, durumu her geçen gün daha da kötüye götürmüşlerdir. Beyoğlu’nda oluşan sürdürülemez, taşınamaz durum hakkında 7 ayda belediyemize yapılan şikayet sayısı 1066 adettir. Aynı dönemde sokaklara bırakılan çöplerle ilgili şik?yetin 868 olduğu dikkate alınırsa, durumun vahameti anlaşılacaktır. Çünkü belediyelerin en çok şik?yet aldığı konu sokaklara bırakılan çöplerdir.
Belediye yöneticilerimiz ve personelimize, işgaliyelerle ilgili yüz yüze yapılan şik?yetler kayıtlı sayıdan bile çok daha fazladır. Belediyemizin uyarılarını hiç bir şekilde dikkate almayan işletmeciler, Kentsel Tasarım Ofisimize yapmaları gereken başvuruları bile yapmamışlardır. 30 Haziran’da dolan müracaat süresinden sonra 15 Temmuz’a kadar yine toleranslı davranılmış, buna karşılık işletmecilerin aynı tutumlarına devam etmeleri nedeniyle müdahale kaçınılmaz hale gelmiştir.

4- Neden müşteriler varken müdahale edildi?
İşgaliye kullanan işletmeler; hak aşımını müşterilerin yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirmektedir. Belediyemiz aylarca sözlü ve yazılı uyarılarda bulunduğu halde, işletmeciler gereğini yapmamış; müşterileri ve turistleri canlı kalkan olarak kullanıp, sokak işgaline devam etmeye çalışmıştır. Zabıtamız, uygulamayı, müşterilerin bulunduğu sırada yapmak zorunda bırakılmıştır.
Bunun yanında zabıtamızın kent estetiğine ve kurallara uymayan işletmelere yaptığı uyarıların; "Beyoğlu’nda sevgililerö ayrılıyor, "çiftli kanepeler yasaklandıö gibi maksadını aşan ifadelerle medyaya servis edilmesi, medya üzerinden kurumumuz üzerinde baskı oluşturulmaya çalışılması, hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Ucuz bir manipülasyondur.
İşletmecilerimiz; istenmeyen bu manzaraların oluşmasına bilerek ve isteyerek zemin hazırlamışlardır. Yükümlülüklerini yerine getirmemeyi, haksız sokak işgallerini; medyayı manipüle ederek, perdelemeyi tercih etmişlerdir. Belediyemiz üzerinde medya baskısı oluşturarak, bizi mecbur bıraktıkları müdahaleyi durdurup; haksız, sınırsız, sorumsuz işgale devam etmek istemektedirler.

5- Beyoğlu’ndaki esnafların ne kadarı işgaliye kullanıyor?
Beyoğlu’ndaki yeme-içme eğlence mek?nları; işgaliye ile varlıklarını devam ettirmeye çalışan işletmelerden ibaret değildir. 2004 yılında 800 olan yeme-içme eğlence işletmelerimizin sayısı; belediye uygulamalarımızın da katkısıyla 2011 yılında 3000’i bulmuştur. Bu işletmelerden 2250’sinin işgaliye ile yakından uzaktan ilgisi bulunmamaktadır.
İşgaliye ile ilgili 750 işletmenin durumları şu şekilde özetlenebilir; Bu işletmelerin 150 adedi hiçbir şekilde işgaliye verilmeye müsait görülmemiştir. İzinsiz işgale devam etmektedirler. Geri kalan 600 mek?nın, 350’si kendisine verilen işgaliye sınırlarını kuralsız ihlal ettiği için defalarca uyarılmış, resimlenerek belgelenmiş ve işgaliyeleri yenilenmemiştir. Durumdan haberdar olan bu işletmeler, kural dahiline girmektense, belediyemize uğramamayı, kendilerine verilen nihai başvuru suresi olan 30 Haziran 2011 tarihini de geçirerek Kuralsızlıklarını devam ettirmiştir.

6- Kuralsız işgaliyenin sakıncası nedir?
Yayalar sokakları kullanamaz hale gelir. İnsanlar araçları ile bir yerden bir yere ulaşamaz. Kamu malı ve vatandaşlarımıza ait sokaklar işletmecilerin dükk?nı olur. Kalitesiz ürünler arz eden sağlıksız gıda üretim alanlarının önü alınamaz. Bir zamanlar otopark mafyasının yaptığı gibi sokaklar pazarlanır. Kültür-Sanat merkezleri, turistik mek?nlar potansiyellerini kaybeder. İşgaliyesi olmayan esnafların varlığı gittikçe zayıflar. Kanunsuzluk kanun, kuralsızlık kural olur. Milletimiz; bütün bunların olmaması için bizi görevlendirdiğinden, bunların olmasına müsaade edemezdik. Bu nedenle uygulamayı gerçekleştirdik.

7- Tüm bu açıklamalar maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetlenebilir;
a) Yayalar bazı sokakları kullanamaz hale gelmiştir.
b) İşgaliyeye dayalı dükk?nlar açılmıştır. Yani iç mek?nı yok denecek kadar az olan bu mek?nlar sadece dış mek?nı kullanmaktadırlar.

c) İç mekanını mutfak ve satış alanı olarak değerlendirip müşterisine satışı içeride yapmakta ve yine müşterilerini ayakta ve sokakta ağırlamaya yönelmektedirler. Bu durum çevrede yiyeceği ve içeceği elinde olan grupları bu mek?nlarda kümeleştirmekte ve kaliteyi tehdit etmektedir.

d) Bazı sokaklar toptan kapatılarak pazarlanmaktadır. Bazı kültür sanat merkezlerinin ve başka turistik mek?nlar bu tehdide dayalı potansiyellerini kaybetmektedirler.

e) Bölgede yaşayan halkımız arabasıyla veya yaya olarak bölgeyi kullanarak başka bir mek?na geçememektedir.

f) Toplam kalitede düşüşler yaşanmaktadır.

g) Haksız rekabetin makası açılmıştır. 3000 işletmenin 2250’ü bu işten mahrum kalmıştır.

Ek : Belediyemize gelen şikayetlerin konularına göre tasnif edilmiş dökümü

KONU BAZINDA İSTEK/ŞİKAYET CETVELİ(01/01/2011 – 24/07/2011)
Z A B I T A
İŞGALİYE - SES KİRLİLİĞİ-GÜRÜLTÜ 1066
SEMT PAZARLARI 33
SİGARA YASAĞI İHLALİ 17
DİLENCİ 14
KALDIRIM BABALARIN KALDIRILMASI 102
ÇEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 452
SEYYAR SATICI 231
TRAFİK İHLALİ VE PARKLANMA 175
RUHSATSIZ İŞYERLERİ 143
HAVA KİRLİLİĞİ 21
DİĞER 451
TEMİZLİK TIBBİ ATIKLAR 11
YOL TEMİZLİK 631
ÇÖP 868
SAHİPSİZ MOLOZ 638
YIKAMA 534
ESKİ EŞYALARIN ALIMI 285
SÜPÜRME 149
ÇÖP EVLERİN TEMİZLİĞİ 63
KAĞIT ATIKLAR 27
FEN İŞLERİ SOKAK LAMBALARI 847
YOL TAMİRİ 829
KANAL 112
ASFALT 677
KALDIRIM-TRETUAR 564
BABALARLA 287
IZGARA 186
ELEKTRİK 25
İMAR YAPI DENETİM 713
KAÇAK YAPI 302
KUDEP 36
TADİLAT, HAFRİYAT,Ş AHIS MOLOZU 56
D İ Ğ E R M Ü D Ü R L Ü K L E R PARK BAKIMI 448
AĞAÇ BUDAMA 437
SAHİPSİZ HAYVAN 318
İLAÇLAMA VE HAYVAN SAĞ.LIĞI 237
GIDA YARDIMI 199
İLAÇLAMA 193
AMBULANS İSTEĞİ 71
DİĞER 35
BİLGİ İŞLEM 32
YAKACAK YARDIMI 30
HAVA KİRLİLİĞİ 21
EĞİTİM YARDIMI 16
EMLAK VE İSTİMLAK 16
SAĞLIK YARDIMI 15
DESTEK HİZMETLERİ 15
TABELA VE AFİŞLER 13
OKUL TEMİZLİK 10
VERGİ VE İŞGAİYE 10
PLAN VE PROJE 8
İLAN VE REKLAM 7
TRETUAR VE DUVARLARIN BOYANMASI 6
KÜLTÜR VE SOS.İŞL. 6
SAĞLIK İŞLERİ 6
MALİ HİZMETLER 6
YOL BAKIM (İBB) 5
YAZI İŞLERİ 5
KENTSEL YENİLEME ALANLARI 5
NUMARATAJ 4
ÖLÇÜ AYAR VE TARTI ALETLERİ 4
STATİK BÜRO 3
HARİTA 3
CENAZE 3
MOBIL SERVIS 3
HUKUK İŞLERİ 2
ÖZEL KALEM 2
SÜNNET YARDIMI 1
KURBANLIK 1
GENÇLİK MECLİSİ 1
TAPU TAHSİS İLE İLGİLİ 1
PORTÖR HİZMETLERİ (TANITIM,GEZİCİ EKİP) 1
TOPLAM 12744(dha)


  http://www.radikal.com.tr/1057993105799316

  YORUMLAR
  (16 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Yayılmanın önünün almak lazımdı - mertdemirci

  Daha geçen hafta Suriye Pasajı'na girdiğimde o eski halinden eser kalmadığını, giriş katındaki eski orjinal dükkanların yerini lüks barların işgal ettiğini gördüm. "Ben burada bir yer açmaya kalksam acaba mafyadan nasıl bir dayak yerim" diye de düşündüm. Her sokakta bir bar, masalar sokakların neredeyse tamamını kaplamış, geçecek yer bile yok, gürültü ve görüntü kirliliği, kolundan içeri çekmeye çalışan bar çalışanları.. Beyoğlu artık nefes alamıyordu. Çok yerinde olmuş.

  SAVUNMA??? - Mum_Işığı

  İşgali savunanlar neyi savunuyor anlamıyorum. Ben hayatımda AKPye oy vermedim. Ama Asmalımescit.te akşam saatlerinde yürümeyi denediniz mi hiç? İnsanlar birbirinin sırtında gidiyor. Eşinizle çocuğunuzla kız arkadaşınızla bir yürüyün bakalım. Kural tanımaz gözünü para hırsı bürümüş işletmelerin nesini savunuyorsunuz? Adama 3 masa izni veriyorlar. O çıkarıyor sokağa 13 masa. Ondan sonra masaları kaldırılınca işletmeci birden demokrasi özgürlük havarisi kesiliyor. Aynı durum Çeşme.de de var. Sokakların o durumunda dolayı gitmiyorum artık. Tıpkı Beyoğlu.nun işgal edilmiş sokaklarına gitmediğim gibi... Olaya particilik açısından bakmayın. Özgürlüklerin de bir sınırı vardır. Kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.

  ... - hidrojen

  O zaman kumkapıya da bir çeki düzen verin.Burad da yütüyemiyoruz.

  belediyenin ikazları - coolmemories

  o kadar ikazmış vesaire bunların hepsi yalan.. belediye dediğin bugün senin işletmende mavi çöp torbası görmesin işletmeni kapatabilir.. sanki belediye mahallenin delikanlısı da uyarıda bulunmuş da uymamışlar da onlar da öyle yapmak zorunda kalmışlar da falan filan.. hepsi yalan! kime ne anlatıyorsun sayın belediye? tek tek sayıp toplayamadım ama size gelen şikayet istatistiklerini vermişsiniz bunların en az %80i belediye ile ilgili daha doğrusu belediyenin beceremedikleri ile ilgili... ilk başta ki "İŞGALİYE - SES KİRLİLİĞİ-GÜRÜLTÜ 1066 " dışında doğru dürüst işletmeleri hedef alan bir şikayet var mıdır? yok.. yahu sayın İBiBikcim desene emine erdogan ordan gecemedi de bu problemler ordan kaynaklanıyor... demezler üstüne bugün kadir toptaş diyor ki siyasetçiler rant5 sağlıyor bu protestolardan.. ulan siz en insani olması gereken mavi marmaradan ye ye bitiremediniz be... ya ben bunlarla aynı cennette olacağıma amy winehouse'la cayır cayır yanayım...

  Belediye Haklı - 1453mk

  Doğruya doğru eğriye eğri. Belediye bu konuda açıkça haklı. Hiçbir denetime tabi olmayan kafasına göre kamu alanına yayılan çalışanlarına hiçbir hak tanımayan asgari ücreti bile çok gören bir liralık malı 5 liraya satan aç gözlü tayfasına birinin dur demesi gerekiyordu. Kanunsa herkese uygulanmalı. Kaçış yok.

  Beyoğlu - BaşkaBirşey

  Ben bir Beyoğlu sakini olarak belediyeye sesleniyorum. Kasımpaşa'da sokakları yürünmez hale getiren esnafa ne zaman müdahale edeceksiniz. Gerçekten icratinizin amacı sokakları bir düzene sokmaksa buyurun buraya da bir el atın? Ben çocuğumun arabasını sürerek kaldırımlarda gidemiyorum ve yola inmek zorunda kalıyorum. Eğer sorununuz içki içenlerse onu bilemem!

  herşey kanalistanbul için... - cemila

  dikkat edilirse son 1 ayda istanbulun iki eğlence merkezinde polisin sindirme ve yıldırma operasyonları var sanki halkın diğer güvenlik problemlerini halletmişler. bunlar tamamen işletmeciyi o mekandan kaçırmak ve yeni ucuz pazarlara yönlendirmek içindir. hedef ise bellidir kanalistanbul projesindeyken deniz kenarı mekanları cazip kılmaktır. polisin bir yerden aldığı talimatla başlayan bu operasyon tamamen rant kaygısıdır ve ideolojiktir. bunu birilerinin fark etmesi dur demesi lazım. esnafın eyleme devam etmesi gerekirse işletmeleri süreli olarak kapatıp sahip oldukları yerli-yabancı turistin potansiyelini gösterip polise dur denmelidir. polis rantçı yandaşlarla birlikte çalışmaktadır.