'Bu fuar güncel sanatımızın kusursuz bir gösterimidir'

'Bu fuar güncel sanatımızın kusursuz bir gösterimidir'
'Bu fuar güncel sanatımızın kusursuz bir gösterimidir'

Hasan Bülent Kahraman

CI'ın sanat danışmanı Hasan Bülent Kahraman, "Bu fuar güncel sanatımızın tam manasıyla eksiksiz, kusursuz bir gösterimidir" diyor.

Katılımcı galerileri seçerken nasıl bir kriter izliyorsunuz, karar vermek kolay oluyor mu?Olmuyor. Farklı nedenlerden kaynaklanıyor zorluklar. Yurtdışında çok iyi galeriler var, onların arasından seçim yapmak başlı başına bir iş. Türkiye ’de artık galeri sayısı hayli yüksek ve fuara çok yüksek bir talep gerçekleşiyor. Seçimin kriterleri baştan beri aynı: Çağdaş sanat, nitelikli sanat. Ayrıca Türkiye’den katılan galerilerde evrensel bir çizginin tutturulmuş olmasını da önemsiyoruz. Neticede yurtdışından gelen koleksiyonerlere, müzecilere sunuluyor bu yapıtlar.
Plug-in İstanbul , nasıl bir etkinlik olacak. Yeni medya sanat dünyası için ne ifade ediyor ve burada neler göreceğiz?Çok önemli bir etkinlik olacak. 1000 metrekarelik bir alanda elektronik sanatı göstereceğiz. Çağdaş sanatın tabiri caizse en çağdaş çizgisi bu. Yeni medyaların, dijital ortamın sanata etkisi bugün en çok tartışılan konulardan biri. Türkiye’de de bu konuda çok önemli örnekler var. Biz Plug-in’e dünyadan da mükemmel örnekler getiriyoruz. Çığır açacak bir sergi olacağını şimdiden söyleyebilirim.
Günümüz Rus sanatı nasıl bir eğilim gösteriyor, dünya sanatında nasıl algılanıyor? İstanbul’da bu profili destekleyen bir katılım görebilecek miyiz?Göreceğiz ve o profili son derecede ilginç bir sanat anlayışı meydana getiriyor. 1990’lardan önce de Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra da Rusya’daki sanat çağdaş sanatta çok önemli bir rol oynadı. Gerek doğrudan Rus sanatçılar gerekse Rusya dışına çıkan ama aynı kökten gelen sanatçılar bugün sanat tarihi kitaplarında yer alıyor. Bugün de bu çizgi devam ediyor. Rusya’da son derece canlı, üretken, hatta ‘hırslı’ bir sanat var. Fuardaki katılım bu gerçeği birebir yansıtacak çünkü Rusya’nın en iyi galerileri katılıyor.
Sizce fuarda Türkiye güncel sanatının tam bir temsili yer alıyor mu? Piyasanın dışında kalan, ilgiye değer sanatçılar ve işler de mutlaka vardır.Evet, yer alıyor. 60 civarında galeri katılıyor Türkiye’den. Dışarıda kalan birkaç galeri ve birkaç sanatçı olabilir. Bu gerçeği değiştirmez. Fuar güncel sanatımızın tam manasıyla eksiksiz, kusursuz bir gösterimidir. Kaldı ki, dışarıda kalan sanatçılar sorununu biz aşamayız. Fuar galerileri davet ediyor. Onlarla çalışan sanatçılar katılıyor fuara.