Çağdaş sanatta 'Hamle'

Çağdaş sanatta 'Hamle'
Çağdaş sanatta 'Hamle'

Adel Abidin in mork enstelasyonu Arter in giriş katında sergileniyor. Runa Islam ın (altta) sergisi üçüncü, Rosa Barba nın (sağda) sergisi ise ikinci

Arter sezonu Başak Şenova küratörlüğündeki 'Hamle'yle açtı. Şenova'nın satranç mantığıyla kurguladığı sergide Adel Abidin, Rosa Barba ve Runa Islam'ın işleri var.

Arter’de açılan ‘Hamle’, Başak Şenova’nın küratörlüğünde aslında üç solo sergiyi bir arada sunuyor. Şenova, serginin yapısını, mekânsal tasarımı ve sergi kitabını satranç oyunundaki gibi sonraki ‘hamle’leri hesaplayarak kurgulamış.
‘Hamle’, Arter’in girişinde, sergideki sanatçıların birer işiyle açılıyor. Bu girişi birinci katta Adel Abidin’in
‘...Ötesinde’, ikinci katta Rosa Barba’nın ‘Notlar’ ve üçüncü katta Runa Islam’ın ‘Atları Yiyen Köpekler’ başlıklı kişisel sergileri takip ediyor.
Sergideki işlerin geneli İngilizce karşılıklarıyla düşündüğümüzde aralarındaki anlamsal bağlantıların daha net ortaya çıktığı ‘hamle’ (move) ve ‘hareket’ (movement) kavramlarının arasındaki anlamsal ilişkiyi çağrıştırır nitelikte. Küratör Şenova ise hamle kavramına, benzer bir anlam bağlantısını takip ederek ‘hareketli görüntü’ yani ‘moving image’ kavramından geldiğini söylüyor. Buna paralel biçimde sergide yer alan sanatçıların üçünü de kapsayan bir ortak nokta hepsinin video mecrası üzerine çalışmaları.
Tabii ki sergi sadece video temelli işlerden ibaret değil. Giriş kattaki ortak alanda sergilenen Adel Abidin imzalı duvar enstalasyonu, sanatçının kariyerinde bu anlamda önemli bir ‘hamle’, zira aslen resim mezunu olan sanatçı sadece video ve video entalasyonu işleriyle tanınıyor. ‘Senfoni’ (2012) adlı tek kanallı video yerleştirmesi ilk defa Arter’de görücüye çıkan sanatçı videoda kullanmak üzere kendi yaptığı heykelciklerini yine aynı adlı bir duvar enstalasyonuyla birinci katta sergiliyor. Her iki de Irak’ta saçlarını ‘emo’ tarzı kestiği için ‘infaz’ edilen bir grup gencin öyküsüne gönderme yapıyor. Adel Abidin, diğer iki sanatçının bağlı olduğu kavramsalcı yaklaşımdan uzak ve mesajını doğrudan iletmeyi seçen figüratif işleriyle diğer ikiliden farklı bir yöne bakıyor.
Rosa Barba’nın ‘Notlar’ seçkisindeki işler bir yandan da mecrayı sorunsallaştırmaları itibariyle ortak bir dil kurmuş haldeler ve bu genel uyum havası seçkiyi en iyi anlamsal bütünlüğü itibariyle en iyi kurgulanmış bireysel sergi olarak karşımıza getirmekte. Barba’nın seçkisinde yer alan işler birbirleriyle bu mecraya dair sorgulamaları itibariyle ilişkilendirilebilen ancak yazı ve hareketli imge olarak iki farklı mecra üzerinden bu sorgulamayı yürüten işler. Giriş kattaki ‘Bir Devre Kurdum, Sonra da Bir İkincisini Kurdum’ metinsel anlamın çok katmanlı dokusunu biçimsel olarak somutlarken, ‘Notlar’ katında yer alan ‘Sonsuz Şeylerin Kayıtlı Yayılımı’ metinselliğe dair tezat bir kavramı, yani harflerin yan yana diziminden oluşan metnin anlamının olumsallığını ileri sürüyor. ‘Buradan Kesiniz’ isimli 2012 tarihli heykel film şeridinin devri-daiminde süreksizliği (discontinuity) anıştırırken, boş bir film makarasının projeksiyonu döndürdüğü ‘Görünmez Eylem’ adlı heykelde devinimin sürekliliği amacının önüne geçiyor. Barba’nın bu sorgulamalarının hepsini kendinde somutlayan iş ise ‘Gizli Konferans’ (2010) isimli video. Runa Islam’ın seçkide yer alan işleri agresif karakterleriyle kendilerini diğerlerinden ayırıyor. Sanatçının sergide yer alan tüm işlerinin ortak tarafı sanat eserinin vücuda gelişi, sergilenişi ve izleyicinin bakışıyla (gaze) anlamlar üretmeye başlaması gibi üç aşamasına dair genelgeçer varsayımları sert bir dille eleştiren nitelikte.
Arter’in giriş katında yer alan ‘Gördüğün Şeyi Gördüğün Gibi Gören İlk Sen Ol’ adlı videoda izleyicinin detaylı bir incelemeden sonra teker teker kırdığı sergi nesneleri, ‘Atları Yiyen köpekler’ adlı kişisel serginin içinde yer alan ‘Numune Dolabı’ isimli çivi ve teşhir elemanlarını görüntülediği video yerleştirmesi, bir fotoğrafın yıkanırken yanışına giden sürecin kaydedildiği ‘Belirme’ adlı video bu eleştirel meydan okuyuş itibariyle bir ortak bağlama oturuyor.
Her üç katında farklı ilişkilendirmeler yoluyla çok çeşitli okumaları teşvik eden ve bu anlamda bir anlam zenginliği üretmeye muktedir ‘Hamle’ 18 Kasım’a kadar Arter’de.


  ETİKETLER:

  Irak

  ,

  sanat

  ,

  İngilizce

  ,

  Resim

  ,

  Konferans

  ,

  sergi

  ,

  Eylem

  ,

  film

  ,

  ,

  paralel

  ,

  Uzak