Çanakkale'de savaşa karşı sanat

Çanakkale'de savaşa karşı sanat
Çanakkale'de savaşa karşı sanat

3. Çanakkale Bienali nde sergilenen Öktem in Kabusu: Hafriyatın Haysiyeti adlı iş ve Çanakkale savaş alanındaki ünlü heykel

4. Uluslararası Çanakkale Bienali 27 Eylül'de başlayacak. 1. Dünya Savaşı'nın 100. yılı nedeniyle teması 'Savaşın sonunu yalnız ölüler görür' olarak belirlendi. Savaşa taraf olan ülkelerin sanatçıları, savaş karşıtı işlerle bir araya gelecek.

Çanakkale’de, 1. Dünya Savaşı’na taraf olmuş ülkelerin sanatçıları bir araya gelip ‘Savaşın Sonunu yalnız ölüler görür’ diyecek. 27 Eylül-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 4. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin teması, 1. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı üzerine yapılandırıldı. Savaşın günümüze değin sürmekte olan siyasal, toplumsal, kültürel olay ve etkileri, sanat ve kültür üretimleri aracılığıyla irdelemeyi ve yorumlamayı amaçlayan Bienal, bunu izleyicilerine kentin tarihsel, kültürel ve doğal özelliklerine de bağlayan bir sergiyle yapacak.
Dün, İstanbul ’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bienal’in Genel Sanat Yönetmeni Beral Madra 1. Dünya Savaşıı’nın 100. yılı vesilesiyle, bu savaşa katılmış veya süreç ve sonuçlarından etkilenmiş bütün ülkelerde çeşitli etkinliklerin planlandığını ve hayata geçirildiğini söyledi. Madra’nın verdiği bilgiye göre Uluslararası Çanakkale Bienali, bu konuyu ele alarak olağandan daha fazla dikkat çekmeyi ve önemli düşün ve bilgi çıktılarına ulaşmayı hedefliyor. Sergiler yanısıra bilgi-belge etkinlikleri, farklı sanat dallarında gösterimler ve paralel sergiler de programlanıyor.
Bienalde yapılacak sergiler, 1914’deki siyasal travmaya, insan trajedisine ve sonuçlarına olduğu kadar, yüzyıl boyunca savaşların yarattığı temel değişimlere görsel sanatlar yoluyla odaklanacak. 4. Uluslararası Çanakkale Bienali çerçevesinde yeni sınırlar ve göç hareketleri, Osmanlı ve Rus coğrafyasındaki kültürlerin birbirinden kopuşu ve bu kültürlerin yeni süreçle dönüşümleri, yeni ekonomik sistemlerin ve modernizmlerin ortaya çıkışı, Avrupa ’nın ve Sovyetlerin kültür kolonizasyonu gibi konular ele alınacak.
Toplantıda konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise kentin Troya ile başlayan ve 1. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında gerçekleşen ve yarım milyon insanın ölümüyle sonuçlanan Gelibolu Savaşlarına uzanan bir çizgide, savaşlarla anılan bir kent olduğunu anlattı. “Biz bunu değiştirip barışın ve özgürlüklerin kenti olmak istiyoruz” diyen Gökhan, kentin çok kültürlü sosyo kültürel yapısı ve kimliğinin de buna yardımcı olduğunu aktardı. Gökhan, “Bu baskın savaşlar kenti kimliğine daha geniş bir perspektiften ve mesafe alarak bakmasını sağlayacak sanatsal ve düşünsel bir alan açmayı, hem de kentin güçlü sivil toplumunun ve yerel yönetiminin ortaklaştığı ‘Barış kültürümüz olsun’ vizyonunu ulusal ve uluslararası bağlamlarda görünür ve duyulur kılmayı hedefliyoruz” dedi.
4. Uluslararası Çanakkale Bienali, önceki yıllarda olduğu gibi, Eski Ermeni Kilisesi, Korfmann Kütüphanesi, Er Hamamı (Seramik Müzesi), Çinemlik Kalesi, Arkeoloji Müzesi, Yahudi (Palamut) Depoları gibi kentin tarihi ve anlamlı mekanlarının yanı sıra, çarşı caddesi, Kordon ve İskele bölgesi, Halk Bahçesi gibi kamusal alanlarına da yayılacak. Katılacak sanatçılar ise ileri bir tarihte açıklanacak.
Çanakkale Belediyesi’nin ana destekçi olduğu Uluslararası Çanakkale Bienali, CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) Sivil Toplum Girişimi tarafından düzenleniyor. Bienal’in Genel Sanat Yönetmen Beral Madra, Genel Direktör’ü Seyhan Boztepe, CABININ’in Yönetici Küratörü ise Deniz Erbaş. Bienal’in çekirdek ekibinde İsmail Erten, Irene Panzani, Aynur Ganiler, Kubilay Özmen, Deniz Erbaş, Erdal Sezer, Erdinç Alnıak, Gözde Robin ve Ismail Erten de yer alıyor.

FOTOĞRAF: 3. Çanakkale Bienali’nde sergilenen Öktem’in Kabusu: Hafriyatın Haysiyeti adlı ve Çanakkale savaş alanındaki ünlü heykel…