Çocuk yıldızlara 5 saat sınırı

Çocuk yıldızlara 5 saat sınırı
Çocuk yıldızlara 5 saat sınırı
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile artık 'Küçük Ağa' dizisinde oynayan Emir Berke Zincidi gibi 14 yaşın altındaki çocuk yıldızlar günde en fazla 5 saat çalıştırılabilecek. Ayrıca hazırlanan yönetmelik, çocukların istismarını önlemek için kazandıkları paranın bir kısmını reşit olduktan sonra alabilecekleri sistem yaratılacak.

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, yeni “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile artık dizilerde çalışan çocuk yıldızlara çalışma sınırı getirildiğini açıkladı. Dursun, “Kanunen 14 yaş altındaki çocukların çalışması yasak. Ancak bu çocuklar artık sanat, kültür, televizyon, reklam alanlarında 5 saati geçmeyecek şekilde çalışabilecek. Okullarına devam etme konusunda kanunen bir zorunluluk getirilirken, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı yönetmeliğe çocukların kazandıkları paralarının bir kısmının reşit olduktan sonra alabilmelerini sağlayacak bir sistem geliştirilmesi için görüş vereceğiz. Böylece çocukların istismarına müsaade etmemiş olacağız” dedi.

SINIR GETİRİLDİ
Dursun, 23 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun, pek çok sektörde güzel değişimlere neden olacağını belirtti. Kanunun aynı zamanda yıllardır başta TV dizileri ve reklamlar olmak üzere yapım sektöründe çalışan çocuk yıldızlar için de bazı sınırlamalar getirdiğine değinen Dursun Hürriyet’e şunları söyledi: “Uluslararası sözleşmeler 18 yaş altı herkesi çocuk kabul ediyor ve genel kural çocukların çalıştırılmaması. Türkiye ’deki İş Yasasına göre de 15 yaşını bitirmiş çocuklar belli sınırlar çerçevesinde çalışabiliyorlar ve ‘genç işçi’ olarak kabul ediliyorlar. Ancak 14 yaşın altındaki çocukların çalışması, çalıştırılması kesinlikle yasak. Buna rağmen biliyoruz ki TV dizilerinde, reklam filmlerinde 14 yaşın altında pek çok çocuk hiçbir kanuni düzenlemeye tabi olmaksızın çalıştırılıyor. Yeni kanunda bu durumdaki çocuklar için bir istisna yapılarak, çalışma şartlarının kanuni şekilde düzenlenebilmesinin önü açıldı. Buna göre artık sadece sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde 14 yaş altı çocuklar çalışabilecek. Bugüne kadar kanunda yasak olmasına rağmen bu çocuklar bu alanlarda yine çalışıyorlardı. Sonuçta bez reklamlarında tabi ki bebek görünecek. Yani gerekli olduğu için çok ses çıkarılmıyordu. Ancak özellikle dizilerde ciddi bir sınır aşımı vardı. Çocuklar dizi setlerinde çalışırken okula bile gidemiyorlardı. Bu kanunla artık çalışabilecekler ama belli ölçülerde.

PARALARI SAKLANACAK
Önümüzdeki günlerde konunun ayrıntılarını belirlemek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sağlık bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılacak. Üzerinde en çok durulan konulardan biri 14 yaş altı sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışan çocukların paralarının sadece aileleri tarafından alınıyor olmasıydı. Biz Üst Kurul olarak kazanılan paranın en azından bir kısmının çocuk reşit olduğunda verilmek üzere açılacak bir hesaba yatırılmasının sağlanması için görüş vereceğiz. Böylece sektörde çocuk istismarının da önlenebileceğini düşünüyorum.”

15 YAŞINI GEÇİNCE GÜNDE 8 SAAT
Çoçukların çalışmalarına ölçüt de getirildiğini kaydeden Davut Dursun “Nedir bu ölçüler? Örneğin, çocuklar bundan böyle her bir faaliyet için gerekli yerlerden izin alarak çalışabilecekler. Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten, sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olmayacak şekilde düzenlendi. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilecek” dedi.