'Dalya'daki sır

100 yaşını aşmış kişilerde keşfedilen bir 'genetik değişim' sayesinde zarar görmüş hücreler yenileniyor. Gendeki değişimi sonradan edinmek de mümkün!

LOS ANGELES - 'Dalya' diyebilmenin sırrı, vücuttaki bir genetik değişime bağlıymış... Bilim adamları ilk kez yaşlılığa ilişkin ortak bir genetik değişimi tanımladı. Elde edilen sonuçların yaşlılığın izlerini ortadan kaldırmada önemli rol oynaması bekleniyor.
100'ünü geçmiş 52 İtalyan üzerinde yürütülen araştırmada DNA'da meydana gelen ortak bir değişim keşfedildi. Akyuvarlarda yer alan mitochondrial DNA'yı gözlemleyen araştırmacılar deneklerin yüzde 17'sinde C150T adı verilen ve yaşlılığı önleyen değişimi belirledi. 99 yaşın altındaki 117 denek üzerinde yapılan bir diğer araştırmada ise bu oran yüzde 3.4 olarak saptanmıştı.
ABD'deki California Institute of Technology'de görevli bilim adamlarının
açıklamasına göre 100 yaşın üzerindeki kişilerin DNA verilerinde gözlemlenen ortak özellikler, bu yaşın altındakilere oranla beş kat daha fazla. DNA'nın bir bölümü olan mitochondrial DNA, mitochondria adı verilen, hücrelerin 'yakıt odası'nda bulunuyor. Mitochondria, metabolizma
için gerekli oksijeni yakalıyor ve enerjiye çeviriyor. Moleküler biyoloji uzmanı Dr. Giuseppe Attardi'nin verdiği bilgiye göre bu işlem sırasında zarar görmüş hücreler yenileniyor. Araştırma genetik değişimin fizyolojik etkilerinde yoğunlaşırken, bilim adamları mithocondrial DNA'nın yenilenmesiyle, zarar gören hücrelerin yenileriyle değiştirilme sürecinin hızlandığını söyledi.
Sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences isimli dergide
açıklanan çalışmada bu değişimin kaynağı da araştırıldı. Aynı deneklerden farklı yıllarda alınan DNA örneklerinin hepsinde bu değişime rastlandı. Bu durumda yaşlılığı engelleyen değişimin kalıtım yoluyla edinildiği teorisi güçleniyor. Ancak Attardi'ye göre bu değişim zamanla da edinilebiliyor. C150T değişiminin kontrol edilebilmesiyle ömrü uzatmak mümkün. Şimdi sıra bu değişimin nasıl kontrol edileceğinde...