Demokratik bir ülke olma hedefimizden vazgeçmediysek...

Demokratik bir ülke olma hedefimizden vazgeçmediysek...
Demokratik bir ülke olma hedefimizden vazgeçmediysek...
Twitter yasağıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Yayıncılar Birliği, "Demokratik bir ülke olma hedefimizden vazgeçmediysek, yetkililerden toplumsal hayatı cendereye sokan bu yasakçı tutumları acilen sona erdirmelerini talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Yayıncılar Berliği’nin ‘Twitter yasağı’ açıklaması şöyle:
“Sivil toplumun şiddetli tepkisine karşın hızla TBMM’den geçirilen ve Cumhurbaşkanı’nın gayrı resmi şerhiyle birlikte onayladığı 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun adlı “torba yasa”nın yasallaştırdığı, tüm toplumu cezalandıran yasakçı uygulamaların ilk örneği bugün uygulamaya konan “Twitter yasağı”dır.
Kamuoyunda ve dünya basınında büyük yankı uyandıran yasak ve bu yasanın kapı araladığı gelecekteki vahim internet yasakları, Türkiye’nin taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Anlaşması’na, aynı zamanda T.C. Anayasası’na da açıkça aykırıdır.
İnternet alanında uygulanan yasaklar Türkiye’de ifade ve yayınlama özgürlüğü üzerindeki baskıları ciddi şekilde artırmaktadır. Demokratik bir ülke olma hedefimizden vazgeçmediysek, yetkililerden toplumsal hayatı cendereye sokan bu yasakçı tutumları acilen sona erdirmelerini, internet yasaklarına dayanak olan kanunun acilen değiştirilmesini talep ediyoruz.”