Deyrulzafaran Manastırı iade edildi       

Deyrulzafaran Manastırı iade edildi       
Deyrulzafaran Manastırı iade edildi       
  Hırıstiyanların en önemli merkezlerinden Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'na ait olan ve 2006 yılında Hazine tarafından el konulan 439 dönümlük arazinin Manastır'a iade kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

RADİKAL- Hırıstiyanların en önemli merkezlerinden Mardin'deki Deyrulzafaran Manastırı'na ait olan ve 2006 yılında Hazine tarafından el konulan 439 dönümlük arazinin Manastır'a iade kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

Kararı değerlendiren Kırklar Kilisesi Baş Papazı ve Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Danışmanı Gabriel Akyüz, kararın kendilerini sevindirdiğini ve tapuları teslim aldıklarını söyledi.

Mardin'de bulunan ve Hıristiyanlar'ın önemli inanç merkezlerinden biri olan 6 bin yıllık geçmişe sahip Deyrulzafaran Manastırı'na ait 439 dönümlük arazi, yürütülen hukuki mücadelenin ardından Manastır tarafından geri alındı. Manastır'ın 439 dönümlük arazisi, Manastır Vakfı'nın elinde tapusu olmasına rağmen 2006 yılında yapılan Kadastro çalışmaları sırasında Hazine adına tescillenmiş ve Manastır Vakfı tarafından başlatılan hukuki mücadele sonucunda Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2013 yılında, bilirkişi raporları ve tanık ifadelerini de göz önüne alarak tapuların iadesine karar vermişti.

Mahkemenin kararının ardından Hazine davayı Yargıtay'a taşınca birkaç kez Yargıtay ile Mardin'deki yerel mahkeme arasında gidip gelen dava dosyasına Yargıtay 16. Hukuk Dairesi son noktayı koydu. Yargıtay, Hazine'nin itirazlarını reddederek, tapunun Deyrulzafaran Manastırı Vakfı'na tescillenmesine karar verdi.

Kararı değerlendiren Kırklar Kilisesi Baş Papazı ve Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Danışmanı Gabriel Akyüz, 2007 yılından beri verdikleri hukuk mücadelesini kazandıklarını ve mutlu olduklarını söyledi. Akyüz, Mardin'deki mahkemenin kendi lehlerinde karar vermesine rağmen dosyasının Hazine'nin itirazı sonucu bir kaç kez Yargıtay'a gidip geldiğini ve 2 hafta önce son kararın verildiğini ifade ederek, "Bir hafta önce Mardin Tapu Müdürlüğü'nden arazilerimizin tapusunu aldık. Karar bizim açımızdan son derece önemlidir" dedi.

DEYRULZAFERAN MANASTIRI
İsa’dan sonra 5. Yüzyıl'da inşa edilen Deyrulzafaran Manastırı, muhteşem mimarisi yanında Süryaniler'in en önemli merkezlerinden biridir. 1932’ye kadar 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeriydi. Manastır, Mardin’in 4 kilometre doğusunda, şirin bir dağ yamacında, Mardin Ovasına hakim bir noktadadır. Üç kattan oluşan Manastır 5. Yüzyıl'dan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. Yüzyıl'da kavuşmuştur. Farklı zamanlarda yapılan eklentilere rağmen Manastır’ın adeta tek bir zamanda inşa edildiği havasını vermesi, bu eklenti binaları yapan mimarların ne kadar maharetli olduklarını gösteriyor. Manastır, Milattan Önce Güneş Tapınağı, daha sonra da Romalılar'ca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine inşa edildi. Romalılar bölgeden çekilince Aziz Şleymun bazı azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manastıra çevirdi. Bu nedenle Manastır, önceleri Mor Şleymun Manastırı olarak biliniyordu. Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yapmasından sonra Manastır onun adıyla, Mor Hananyo Manastırı olarak bilindi. 15. Yüzyıl'dan sonra da Manastır’ın etrafında yetişen zafaran (safran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrul-zafaran (Safran Manastırı) adı ile anılmaya başlandı. Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA)