'Dostlukta ve barışta birlikte direnelim'

'Dostlukta ve barışta birlikte direnelim'
'Dostlukta ve barışta birlikte direnelim'
Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından 'Krikor Naregatsi' nişanı verilen Yaşar Kemal "Çiçekleri­n, renklerin, kokuların har vurulup harman savrulmasına izin vermeyelim. Dostlukta ve barışta birlikte direnelim" dedi.

Yalnızca Türk edebiyatının değil dünya edebiyatının da usta yazarları arasında yerini almış olan Yaşar Kemal, dün ödüllerine bir yenisini daha kattı. Kemal’e, Ermenistan Kültür Bakanlığı tarafından ‘Krikor Naregatsi’ nişanı verildi. Nişan, Yaşar Kemal’e “Ermeni kültürel mirasına gösterdiği saygı ve cesaretinin yanı sıra, adalet, özgürlük ve insan onuruyla ilgili evrensel değerlere olan bağlılığı” gerekçesiyle sunuldu.
‘Krikor Naregatsi’ nişanını sunmak üzere Türkiye ’ye gelen heyette Ermenistan Kültür Bakanı temsilcisi Seyranuhi Geghamyan, Ermenistan milletvekili Aragats Akhoyan, Batı Ermenileri Konseyi temsilcileri Vahan Melikian ve Sevag Ardzruni yer aldılar. Heyet dün, Yaşar Kemal’i Vaniköy’deki evinde ziyaret ederek nişanını takdim etti.
Tören sonrası bir açıklama yapan Yaşar Kemal, “Binlerce yıl­lık zen­gin bir kül­tür top­ra­ğı­ olan Ana­do­lu, Urar­tu­la­rın, Grek­le­rin, İyon­ya­lı­la­rın, Asur­lu­la­rın, Hititlerin, Frig­ya­lı­la­rın, pek çok bü­yük uy­gar­lığın top­ra­ğıdır­. Bunların biri de Ermeni uygarlığı. Mimariden müziğe, zanaatten bilime her alanda bu topraklarda önemli izler, büyük isimler bırakan bir kültür... Bu topraklar aynı zamanda çok büyük acıların, kıyımların toprağı olmuştur. Aleviler, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler, Kürtler ve Ermeniler. Sa­vaş ve kıyımlar her za­man halk­la­rın dı­şın­da yö­ne­ti­ci sı­nıf­la­rın ve ta­ba­ka­la­rın fay­da­la­rı uğ­ru­na ol­ur. Yaşanmış çok büyük acılar, yitirilmiş çok büyük değerler var ama in­san­lı­ğın bü­tün kir­le­rin­den arın­ma­sı ça­ba­sı da var. Ça­ba­la­rın en kut­sa­lı da düşmanlıklara karşı koymak, barışta direnmektir” dedi.
Bu nişanı almaktan büyük
onur duyduğunu belirten Kemal, şairliği kutsal kişiliği kadar önemli olan, şiirleri bin yıldır yaşayan
Narekli Krikor’un hemşerisi olduğunu da belirterek, dostluk ve barışa vurgu yaptı.
Bu­gün dünyanın özellikle de bölgemizin yo­ğun bir kav­ga içinde olduğunu söyleyen Kemal, “İnanıyorum ki ortak dileğimiz düşmanlıkların dostluğa, öfkenin sevgiye dönüştüğü bir dünyadır. Her zaman söylerim, dün­ya bir­bi­ri­ni bes­le­yen bin çi­çek­li, bin renk­li bir kül­tür bah­çesidir. Kültürler, silahlı emperyalizme kadar bir­bir­le­ri­ni sil­me­ye uğ­raş­mamış­lar, birbirlerini beslemişlerdir. Bundan sonra da çiçekleri­n, renklerin, kokuların har vurulup harman savrulmasına izin vermeyelim. Dostlukta ve barışta birlikte direnelim” dedi.

Krikor Naregatsi nişani


Ermenistan Kültür Bakanlığı’nın sunduğu nişan, adını 951-1003 yılları arasında yaşamış  ve aziz ilan edilmiş keşiş, şair ve filozof Grigor’dan (Krikor) alıyor. Aziz Grigor, hayatının büyük kısmını Van’da, Ahdamar adası yakınında, bugünkü adı Yemişlik olan Narek’teki manastırda geçirmiş. Aziz Grigor’un verdiği çok sayıda eser, Ermeni edebi dilinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş. Ancak, Narek manastırının talihi, Yaşar Kemal’in uyarıları sayesinde son anda kurtarılan Ahdamar’daki benzeri gibi olamamış, 1951’de bu manastır yıktırılmıştı.